Ny version av API för meteorologiska analyser (mesan)

Nu finns en ny version av API'et för meteorologiska analyser. Byt till /api/category/mesan2g/version/1 innan 2024-05-01.

mesan1g/version2 kommer att avvecklas 2024-05-01. Innan dess måste man alltså ha bytt till mesan2g/version/1.

Förändringen mellan dessa båda versioner är minimal. Det är endast en liten skillnad i geografiskt område vilket alltså innebär att man inte får tillbaka exakt samma punkt som i den tidigare versionen.

För mer information, se https://www.smhi.se/data/utforskaren-oppna-data/meteorologisk-analysmodell-mesan-api och https://opendata.smhi.se/apidocs/metanalys/.