Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Mindre förändring i API för brandrisk

Den 2:e maj införs en mindre förändring i API för brandriskanalyser och brandriskprognoser

Senast uppdaterad:

Ny version av API för meteorologiska analyser (mesan)

Nu finns en ny version av API'et för meteorologiska analyser. Byt till /api/category/mesan2g/version/1 innan 2024-05-01.

Senast uppdaterad:

Tjänsten Gribarkiv avstängd

På grund av problem med tjänsten https://opendata-download-grid-archive.smhi.se/ så är den tills vidare avstängd.

Senast uppdaterad:

Mindre förändring i API för Meteorologiska observationer / Minor changes in the API for Meteorological Observations

En mindre förändring i SMHIs API för Meteorologiska observationer kommer att genomföras 2023-06-15. Förändringen gäller parametrarna 17 (Nederbörd, 2 gånger/dygn, kl 06 och 18) och 18 (Nederbörd, 1 gång/dygn, kl 18). 

Minor changes to SMHI's API for Meteorological …

Senast uppdaterad:

Fel i engelska rubriktexten för brandrisk / Error in the English header text of fire risk

Vi har upptäckt ett fel i den engelska rubriktexten för brandrisk. Detta kommer att åtgärdas 3 oktober 2022 för att ge våra externa aktörer tid att justera eventuell påverkan av förändringen.

We have discovered an error in the English header text of the fire risk. This will be fixed on October 3, …

Senast uppdaterad:

Fel i rubriktexten för kulingvarningar / Error in the header text of gale warnings

Det har smugit sig in ett fel i rubriktexten för kulingvarningarna. Detta kommer att åtgärdas 15 mars 2022, för att ge våra externa aktörer möjlighet att justera eventuell påverkan av förändringen.

An error has slipped in to the header text of the gale warnings. This will be fixed on March 15, …

Senast uppdaterad:

Ny ikon för meddelande om höga temperaturer

Ikonen för meddelande om höga temperaturer är utbytt.

Senast uppdaterad:

Nu ska SMHIs nya varningssystem lanseras

Lanseringen av SMHIs nya system för konsekvensbaserade vädervarningar är planerad till tisdagen den 26:e oktober 2021 kl. 12.00. Efter övergången kommer nuvarande varnings-API inte längre att fungera.

Senast uppdaterad:

Förändring i nya API:et för varningar - bibehållna id:n vid uppdatering

En förändring har tillkommit i hur uppdateringar av varningar i det nya, konsekvensbaserade varningssystemet kommer att hanteras. När en varning uppdateras så behåller den, samt dess underliggande delvarningar, numera sina id:n.

Senast uppdaterad:

Planerat övergångsdatum för förnyade vädervarningar

Övergången till förnyade vädervarningar planeras ske under senare delen av hösten (oktober-november). Nu färdigställer SMHI de sista tekniska detaljerna och datum för övergången kommuniceras brett senast två veckor innan övergången planeras ske.

Senast uppdaterad: