Arkiv - Planerat underhåll och uppdateringar

Planerat övergångsdatum för förnyade vädervarningar

Övergången till förnyade vädervarningar planeras ske under senare delen av hösten (oktober-november). Nu färdigställer SMHI de sista tekniska detaljerna och datum för övergången kommuniceras brett senast två veckor innan övergången planeras ske.

Senast uppdaterad:

NEMO-Nordic NS01 kommer att stängas av / Production of NEMO-Nordic NS01 will stop

En ny version av NEMO-Nordic, NSBS01, kommer att ersätta NEMO-Nordic NS01. Båda versionerna kommer att köra parallellt fram till 2021-06-30, då NEMO-Nordic NS01 stängs av. / A new version of NEMO-Nordic, NSBS01, will supersede NEMO-Nordic NS01. The two versions will run in parallel until 2021-06-30 …

Senast uppdaterad:

Förändring i det nya API:et för konsekvensbaserade vädervarningar

Informationen om status för de nya konsekvensbaserade vädervarningarna tas bort från API:et.

Senast uppdaterad:

Stödet för TLS1.0 och TLS 1.1 har upphört/The support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work

I samband med en uppgradering har stödet för TLS1.0 och TLS1.1 upphört att fungera för våra öppna data. / Due to an upgrade, the support for TLS1.0 and TLS1.1 has ceased to work for our open data.  

Senast uppdaterad:

Observera! Förnyade vädervarningar införs i oktober

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i …

Senast uppdaterad:

API:er med brandriskdata

I april har SMHI på uppdrag av MSB lagt ut brandriskdata som öppen data.

Senast uppdaterad:

Observera! Förnyade vädervarningar planeras införas den 27 april istället för den 14 april

Den 27 april är nytt planerat datum för övergång till det förnyade vädervarningssystemet. Tekniska lösningar i SMHIs infrastruktur behöver finjusteras och sluttestas. Därför krävs lite mer tid innan övergången kan ske, för att göra den så smidig och säker som möjligt för alla inblandade.

Senast uppdaterad:

Påminnelse om övergång till konsekvensbaserade vädervarningar

Lanseringen av SMHIs nya system för konsekvensbaserade vädervarningar är planerad till den 14:e april 2021 kl. 12.00. Efter övergången kommer nuvarande varnings-API inte längre att fungera.

Senast uppdaterad:

Första version API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata

Nu finns första versionen av API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata tillgänglig på smhi.se. Tekniska användare kan med hjälp av dokumentationen och exempel med testdata börja förbereda sina system inför övergången till konsekvensbaserade vädervarningar som är planerad till april 2021. …

Senast uppdaterad: