Fel i engelska rubriktexten för brandrisk / Error in the English header text of fire risk

Vi har upptäckt ett fel i den engelska rubriktexten för brandrisk. Detta kommer att åtgärdas 3 oktober 2022 för att ge våra externa aktörer tid att justera eventuell påverkan av förändringen.

We have discovered an error in the English header text of the fire risk. This will be fixed on October 3, 2022, to give our external actors time to adjust any impact of the change.

Vi har upptäckt ett fel i den engelska rubriktexten för brandrisk, både i varnings-API:et och i vår API-dokumentation. Detta borde inte påverka våra externa aktörer, men för säkerhets skull avvaktar vi till 3 oktober 2022 med att åtgärda detta, för att ge alla viss tid att justera eventuell påverkan av förändringen.

Förändringen gäller eventet med code=”FIRE”, där rubriktexten på engelska ändras från ”Grass fire” till ”Fire risk”. Den svenska rubriktexten är korrekt.

We have discovered an error in the English header text of the fire risk, both in the warning API and in our API documentation. This should not have any impact on our external actors, but just to be sure we will wait until October 3, 2022 to correct this, to give everyone some time to adjust the possible impact of the change.

The change applies to the event with code=”FIRE”, where the English title text changes from "Grass fire" to "Fire risk". The Swedish title text is correct.