Förändring i nya API:et för varningar - bibehållna id:n vid uppdatering

En förändring har tillkommit i hur uppdateringar av varningar i det nya, konsekvensbaserade varningssystemet kommer att hanteras. När en varning uppdateras så behåller den, samt dess underliggande delvarningar, numera sina id:n.

En förändring har tillkommit i hur uppdateringar av varningar i det nya, konsekvensbaserade varningssystemet kommer att hanteras. När en varning uppdateras så behåller den, samt dess underliggande delvarningar, numera sina id:n. Tidigare fick varningarna nya id:n vid uppdatering. 

Observera: Med anledning av detta så finns nu nya exempelvarningar att tillgå. 

Nya testfiler för de konsekvensbaserade vädervarningarna

Ett tips är att använda parametern "published" (publiceringsdatumet) för att hantera uppdaterade varningar.

Övergången till förnyade vädervarningar planeras ske under senare delen av hösten (oktober-november). Nu färdigställer SMHI de sista tekniska detaljerna och datum för övergången kommuniceras brett senast två veckor innan övergången planeras ske.

Fram till övergången använder SMHI fortsatt det nuvarande varningssystemet. Befintliga varningstjänster på smhi.se och i SMHIs app samt öppna data gäller alltså fram till övergången.