Fel i rubriktexten för kulingvarningar / Error in the header text of gale warnings

Det har smugit sig in ett fel i rubriktexten för kulingvarningarna. Detta kommer att åtgärdas 15 mars 2022, för att ge våra externa aktörer möjlighet att justera eventuell påverkan av förändringen.

An error has slipped in to the header text of the gale warnings. This will be fixed on March 15, 2022, to give our external actors the opportunity to adjust any impact of the change.

Det har smugit sig in ett fel i rubriktexten för kulingvarningarna, både i varnings-API:et och i vår API-dokumentation. Då vi inte vet på vilket sätt våra externa aktörer använder denna text kommer vi att avvakta till 15 mars 2022 med att rätta till detta, för att ge alla möjlighet att justera eventuell påverkan av förändringen.

Förändringen gäller ”Gul-Kuling” där rubriktexten ändras från ”18-25 m/s” till ”18-24 m/s”.

An error has slipped in to the header text of the gale warnings, both in the warning API and in our API documentation. As we do not know in what way our external actors use this text, we will wait until March 15, 2022 to correct this, to give everyone the opportunity to adjust the possible impact of the change.

The change applies to "Yellow-Gale" where the title text changes from "18-25 m/s" to "18-24 m/s".