Mindre förändring i API för Meteorologiska observationer / Minor changes in the API for Meteorological Observations

En mindre förändring i SMHIs API för Meteorologiska observationer kommer att genomföras 2023-06-15. Förändringen gäller parametrarna 17 (Nederbörd, 2 gånger/dygn, kl 06 och 18) och 18 (Nederbörd, 1 gång/dygn, kl 18). 

Minor changes to SMHI's API for Meteorological Observations will be implemented on June 15th, 2023. The change applies to parameters 17 (Rainfall, 2 times/day, at 06:00 and 18:00) and 18 (Rainfall, 1 time/day, at 18:00).

En mindre förändring i SMHIs API för Meteorologiska observationer kommer att genomföras 2023-06-15. Förändringen gäller parametrarna 17 (Nederbörd, 2 gånger/dygn, kl 06 och 18) och 18 (Nederbörd, 1 gång/dygn, kl 18). Dessa parametrar har som värde den nederbördstyp som råder vid aktuell tidpunkt, exempelvis "regn", "snöbyar" eller "duggregn". I dagsläget är några av dessa på engelska. Förändringen består i att samtliga möjliga värden nu kommer att få svenska namn. I bilagd fil finns en lista med nuvarande och nya värden.

Förändring i API för Meteorologiska observationer.pdf (299 kB, pdf)

Vid frågor kontakta opendata-support@smhi.se.