Planerat övergångsdatum för förnyade vädervarningar

Övergången till förnyade vädervarningar planeras ske under senare delen av hösten (oktober-november). Nu färdigställer SMHI de sista tekniska detaljerna och datum för övergången kommuniceras brett senast två veckor innan övergången planeras ske.

Fram till övergången använder SMHI fortsatt det nuvarande varningssystemet. Befintliga varningstjänster på smhi.se och i SMHIs app samt öppna data gäller alltså fram till övergången.

SMHI kommer att informera brett till allmänheten innan övergången, bland annat via smhi.se och i SMHIs sociala medier.