Så använder du SMHI:s tjänster för öppna data

I våra tjänster för öppna data kan du hämta meteorologiska och oceanografiska data från våra databaser. 

  • Välj först parameter (Lufttemperatur, Nederbördsmängd, Byvind etc).
  • Filtrera stationer till ”Aktiva stationer”, zooma in på kartan och klicka på någon av prickarna som ligger i det område du är intresserad av.
  • Sedan väljer du att ladda ner data för ”Historisk data”, ”Senaste fyra mån”, ”Senaste dygnets data”, "Senaste timmens data". Beroende på webbläsare och inställningar så laddas filen ner eller öppnas direkt i Excel.

Om du får en massa nummertecken (#####) istället för datum när Excelfilen öppnas måste du bredda kolumnen för att synliggöra datumen.

Tänk på att tiden i filen är UTC (för svensk normaltid +1 timme, svensk sommartid +2 timmar)