Urban Water Vision

Den här pedagogiska filmen (11 minuter), "Urban water Vision", förklarar nödvändigheten av nedskalning av klimatmodellernas resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer.

Filmen har visats på flera konferenser, t ex under World Water Week i Stockholm 2011 (Tema: "Vatten i en urbaniserad värld") och vid EGU konferensen i Wien 2015 (Tema: "En resa genom skalor"). 

Originalfilmen var producerad för presentationer i en geodom, det här är bildskärmsversionen.

Videon togs fram i samarbete mellan SMHI och Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2011.

Filmen "Urban water Vision" förklarar varför det är nödvändigt att skala ner klimatmodellernas resultat för att kunna göra anpassningar för framtida intensiva nederbördstillfällen i städer.
Källa: SMHI och Norrköpings Visualiseringscenter C