Vår havsmiljö i ett föränderligt klimat – ny kunskapsfilm

SMHIs senaste kunskapsfilm om Östersjön och Västerhavet visar hur klimatförändringen påverkar havet och förklarar vad detta innebär för både växt- och djurliv. De avancerade havsmodeller som SMHI utvecklar pekar på möjligheter: Om vi människor begränsar våra utsläpp av växthusgaser och näringsämnen kan vi få ett hav i balans och som också ger god mat och sköna bad även i framtiden.

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har lett till att medeltemperaturen i atmosfären har stigit med drygt en grad sedan 1800-talets slut. Effekter av den pågående klimatförändringen syns redan idag på alla kontinenter och i världshaven. 

Den senaste kunskapsfilmen från SMHI visar på ett pedagogiskt sätt vad som händer med djur och växter i de marina ekosystemen när Östersjön blir mindre salt, varmare, surare, övergödningen ökar och syrebristen breder ut sig över bottnen.

– Titta också gärna på de två tidigare filmerna i den här serien. De handlar om alger, algblomning och syrebrist i Östersjön, säger Sam Fredriksson som är forskare i oceanografi vid SMHI. 

Framtiden går att påverka

De avancerade havsmodeller som SMHI utvecklar används för att beräkna framtida förändringar. De visar på att havet vinner mycket på att vi människor begränsar våra utsläpp av växthusgaser och näringsämnen. 

På så sätt kan vi planera för att minska vår påverkan på havet och de marina ekosystemen. Då kan vi få ett hav i balans och med livskraftiga ekosystem och som dessutom ger oss god mat och sköna bad även i framtiden.

Mer om havsmiljö i SMHIs nya klimatscenariotjänst

Den helt nya klimatscenariotjänst som lanserades i november 2021 kompletteras i februari 2022 även med oceanografiska data. Bland annat kommer att det att finnas klimatindikatorer som yttemperatur, ytsalthalt, isutbredning, istjocklek och bottensyrehalt för olika havsområden, scenarier och tidsperioder.