Ny kunskapsfilm om alger och algblomning

Trots att de är mycket små har växtplankton en viktig roll i havets ekosystem. Nu finns en ny film som berättar om alger och algblomning, och växtplanktonens viktiga roll i havets ekosystem.

Alger och algblomning - om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

– Vårblomningen startar när solens strålar ger tillräckligt med ljus samtidigt som det finns mycket näring som blandats upp till ytan med djupvattnet under vintern, säger Bengt Karlson, forskare på SMHI.

I Västerhavet startar vårblomningen tidigare än i både Östersjön och Nordsjön. Det beror på att vattenmassan i Västerhavet ofta är kraftigt skiktad. Det gör att växtplankton inte blandas ner så djupt, utan istället växer till i ljuset i ytvattnet.

– Växtplankton utgör grunden i havets näringsväv. De är mat för andra arter, så utan växtplankton skulle det inte finnas fisk, hummer och valar, förklarar Bengt Karlson.

Viktig syreproducent

Växtplankton fyller fler funktioner än att vara föda åt andra.

– Vet du att växtplankton i våra hav är lika viktiga som våra skogar och andra växter på land? De omvandlar koldioxid till syre i fotosyntesen och producerar ungefär hälften av allt syre på vår planet, säger Bengt Karlson.  

Efter vårblomningen sjunker en stor del av växtplanktonen till botten, där de är föda för bottenlevande djur. Stora och kraftiga blomningar kan bidra till syrebrist när material från blomningarna bryts ner på havsbotten.