Vårens första algblomning igång

Vid mars månads utsjöexpedition med forskningsfartyget Svea var det tydligt, vårblomningen av växtplankton i Västerhavet är i full gång.

I Västerhavet startar vårblomningen tidigare än i både Östersjön och Nordsjön. Vid provtagningen i Skagerrak den 17 mars var det stor spridning med olika arter av plankton och den totala koncentrationen av celler var hög vid mätpunkten Å17. Det är den västligaste av våra stationer i Skagerrak, och ligger mitt emellan Skagen och Oslofjorden.

Satellitbild där man ser algblomningens utbredning.
Blomningen syntes som blåaktigt skimmer i vattnet utanför Bohuskusten från satelliten NOAA 20 den 26 mars. Det gröna kring Skagen och västerut samt kring Läsö är uppslammat sediment och sandbottnar. Utmed Norges kust ligger tunna moln. Källa: NOAA Förstora Bild

Gott om olika kiselalger

– Det var mest kiselalger i proverna men relativt många alger av sorten dinoflagellater förekom också. Det är lite ovanligt, säger Marie Johansen, marinbiolog vid SMHI.

Längre söderut, i Kattegatt, togs proverna dagen innan, den 16 mars. Här pågick också vårblomningen med växtplankton för fullt och station N14 utanför Falkenberg utmärkte sig med höga antal av olika kiselalger, den normalt sett dominerande planktongruppen i vårblomningen.
 

Vårblomning
Dinoflagellaten Tripos lineatus (raketen) och den kedjebildande kiselalgen Guinardia delicatula förekom rikligt i proverna från Skagerrak. Foto Marie Johansen

Provtagning med forskningsfartyget Svea

Vid SMHIs utsjöexpeditioner med forskningsfartyget Svea mäts mängden växt- och djurplankton i vattenmassan. SMHIs marinbiologer analyserar vattenprover i mikroskop för att identifiera olika plankton, ett arbete som tar lång tid. På Svea finns en ny utrustning som automatiskt kan analysera en stor del av växtplanktonsamhället direkt under fartygets gång, så kallad avbildande flödescytometri (imaging flow cytometry).

– Havsvatten med plankton pumpas till ett mätsystem på fartyget där planktonen fotograferas och räknas. Det blir snabbt miljontals bilder där artificiell intelligens sedan identifierar planktonen. Vi utvärderar nu det nya systemet som vi hoppas kommer att bli ett komplement till de traditionella mikroskopanalyserna, säger Kristin Andreasson, marinbiolog vid SMHI.

Föda för bottenlevande djur

Efter vårblomningen sjunker en stor del av växtplanktonen till botten, där de är föda för bottenlevande djur. I sydligaste Kattegatt, vid stationen Anholt E, syntes redan tecken på detta. I ytvattnet var klorofyllhalterna normala för månaden men relativt höga koncentrationer återfanns på 30–50 meters djup, vilket antyder att vårblomningen så smått höll på att avslutas och börjat sjunka.