Algblomningar i Östersjön

I Östersjöns brackvatten är det främst två arter av cyanobakterier som blommar under sommaren och bildar ytliga ansamlingar. De dominerande arterna är Aphanizomenon flos-aquae och den giftiga Nodularia spumigena (katthårsalg). De vanligaste östersjöalgerna ger grön färg men färgen varierar mellan olika arter.

Cyanobakterier klassificeras som bakterier, men uppvisar många likheter med alger. De trivs bäst när kvävet i vattnet är uttömt efter vårblomningen och när det fortfarande finns fosfor kvar i vattnet. Då har cyanobakterierna en konkurrensfördel jämfört med andra alger eftersom de kan fixera löst luftkväve i vattnet.

Höga vattentemperaturer och soligt lugnt väder tycks få blomningarna att bli extra stora och lätta att identifiera. Dessa brackvattensarter kan ej tillväxa i mer marin miljö som i Kattegatt och Skagerrak.

Algblomningen i Östersjön 2005-07-11
Bilden ovan visar algblomningen i Östersjön 2005-07-11 och är hämtad från satellitsensorn MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).

Ytansamlingar av cyanobakterier kan ses i satellitbilderna, som gulgröna, slingrande, områden på havsytan. De vita områdena i bilden är moln och de ljusblå områdena är höga moln vilket i vissa fall kan försvåra tolkningen. Mörkblå områden är vatten fritt från alger. Upplösningen på bilderna är ca 500 m.

De dominerande arterna

I Östersjöns brackvatten är det främst två arter av cyanobakterier som blommar under sommaren och bildar ytliga ansamlingar. De dominerande arterna är Aphanizomenon flos-aquae och den giftiga Nodularia spumigena (katthårsalg).

Nodularia spumigena
Nodularia spumigena tillverkar ett gift som kallas nodularin. Foto Ann-Turi Skjevik
Aphanizomenon
Släktet Aphanizomenon producerar inte gift men kan ändå bilda skadliga blomningar genom massförekomst. Foto Ann-Turi Skjevik