Algblomningar i Västerhavet

I Skagerrak och Kattegatt är det främst en sorts alger som är synliga från satellit. Här förekommer ibland helt ofarliga blomningar av kalkflagellater (coccolithophorider) vars kalkplattor reflekterar solens ljus och färgar havet turkost.

I Västerhavet förekommer ibland kalkflagellater (coccolithoforider) vars kalkplattor reflekterar solens ljus och därför syns tydligt från satellit och vattnet färgas vackert turkost och ger en förnimmelse av hav från sydligare breddgrader.

Ofta är det arten Emiliania huxleyi som dominerar blomningen. Massiva blomningar observerades under 2003 och 2004 och åter 2010 längs norska kusten och in i Skagerrak.

Satellitbild över coccolithoforidblomning i Västerhavet 2010-05-31
Satellitbild av coccolithophorideblomningen i slutet av maj 2010. Förstora Bild
Algblomning i Västerhavet, satellitbild
Satellitbild av coccolithophorideblomningen i slutet av maj 2004. Detta år var blomningen extra kraftig och vattnet längs den svenska kusten färgades turkost. Förstora Bild

Ofarlig algblomning

Emiliania huxleyi är en ofarlig planktonart som bara blommar i Västerhavet. Blomningen av Emiliania huxleyi startar vanligen i slutet av maj eller början av juni och pågår under några veckor.