Vad är Mareld?

Mareld är ett fenomen som förekommer främst under sensommaren eller hösten. På kvällen kan man se självlysande plankton som ljusblixtar i vattnet. På dagen ser det ut som tegelrött stråk i vattnet.

Mareld
Foto Tobias Åberg

Fenomenet med självlysande plankton är verkligen en upplevelse och är kanske den mest spektakulära algblomningen. Den består vanligtvis av dinoflagellaten Noctiluca scintillans som orsakar ljusblixtarna. 

När dessa dinoflagellater samlas i tillräckligt stora hopar skapas så kallad mareld, som sena augustinätter lyser upp båtarnas kölvatten på ett nästan magiskt sätt. 

Mareld
Under sensommaren eller hösten kan vattnet ibland färgas tegelrött när mareldsflagellaten ansamlas nära ytan. Foto Mattias Sköld, Fiskeriverket

Vanligast i Västerhavet

I Västerhavet, där fenomenet är vanligast, är det för det mesta dinoflagellaten Noctiluca scintillans som orsakar ljusblixtarna. Ljusblixtarna orsakas av algernas bioluminiscens, som antagligen är en försvarsmekanism mot djurplankton och är ett sätt att undvika att bli uppäten. Det är mot slutet av blomningen som de flyter upp mot ytan och ger ifrån sig kortvariga, blå ljusblixtar.

Mareld - Noctiluca
Noctiluca scintillans är det mest kända av de plankton som orsakar mareld längs Bohuskusten. Foto Bengt Karlson, SMHI Förstora Bild

Noctiluca scintillans är ca en halv millimeter i diameter. Detta encelliga plankton lever av att äta andra organismer, och är med andra ord ett djurplankton. Arten är inte känd som giftig, men kan, liksom flera andra arter, vara skadlig för fisk vid massförekomst och i värsta fall orsaka fiskdöd genom att syrebrist uppstår när det är en kraftig blomning.

I Egentliga Östersjön är det istället arten Alexandrium ostenfeldii som vid flera tillfällen gett upphov till självlysande blomningar. Denna art kan vara giftig. Även arten Ceratium furca kan orsaka mareld.