Algrapport nummer 3, 2024

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Anders Torstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen av kiselalger var pågående vid Anholt E och Fladen i Kattegatt, men vid övriga Västerhavsstationer var de totala cellantalen måttliga. ”Rätt” arter var dock på plats vid samtliga stationer inför blomning. Cellantal och biodiversiteten var låg i Östersjön, förutom vid BY2 Arkona, där måttliga mängder av kiselalgen Skeletonema marinoi observerades. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer.