Algrapport nummer 4, 2024

Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad:

Sammanfattning

Alla stationer i Skagerrak förutom Släggö fick ställas in på grund av hårt väder. Vårblomningen var över och cellantal samt biodiversitet överlag låg. En del kedjor av Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula fanns kvar i vattnet som en liten rest. Övriga arter var mest små flagellater av olika sorter. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var över det normala vid både N14 Falkenberg samt Släggö men normala vid Anholt E. BCSIII-10, BY 10 och BY 15 fick ställas in på grund av säkerhetsläget i östra Egentliga Östersjön. I Östersjön var vårblomningen igång för fullt! De norra stationerna, BY31 och BY29, hade en klar dominans av de typiska arterna av kiselalger i vårblomningen; Chaetoceros wighamii, Pauliella taeniata och S. marinoi. Däremot, de södra stationerna, BY2 och BY5, hade S. marinoi men även flera andra grupper i ett mer varierat växtplanktonsamhälle. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 m och 0–20 m) var normala för månaden vid alla stationer, utom vid BY31 och BY29 där de var högre.