Algrapport nummer 11, 2023

Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Artdiversiteten och de totala cellantalen var låga i Skagerrak men högre i Kattegatt. Kiselalger dominerade vid samtliga stationer och bland de större cellerna. Pseudo-nitzschia* var vanlig vid de flesta stationer. De små cellerna hade en dominans av cryptomonader och Emiliania huxleyi. De integrerade klorofyllhalterna var inom det normala förutom vid Släggö där de integrerade klorofyllvärdena var under det normala för månaden. Det var vinterförhållanden i växtplanktonvärlden i Egentliga Östersjön denna månad. Bara vid BY2 var växtplanktondiversiteten hyfsat hög, i övrigt var antal arter och totala cellantal generellt sett låga. De integrerade klorofyllhalterna (0–10 och 0–20 m) var inom det normala för månaden vid alla stationer förutom vid BY1, där de låg rejält över en standardavvikelse.