Koldioxidhalten i atmosfären ökar snabbare än någonsin

Halten av koldioxid i atmosfären ökar varje år på grund av mänskligt orsakade utsläpp och förändrad landanvändning. Nu visar mätningar från NOAA att koldioxidhalten under våren 2024 ökade snabbare än någonsin.

Den nuvarande utvecklingen är förenlig med ett scenario där den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grader inom en snar framtid. I Parisavtalet fastställde världens länder att målet för klimatåtgärder är att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, men att sträva efter att hålla uppvärmningen under 1,5 grader, säger Ralf Döscher, klimatforskare på SMHI.

 

Största tvååriga ökningen av koldioxid

Amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) har kontinuerligt mätt koldioxidhalten i atmosfären sedan 1958. På grund av mänskligt orsakade utsläpp och förändrad landanvändning har koldioxidhalten under de senaste decennierna varit högre än på miljontals år.

Mellan januari och april i år ökade koldioxidkoncentrationen snabbare än den någonsin gjort under de första fyra månaderna av något annat år. Samtidigt har den största tvååriga ökningen av koldioxid i atmosfären observerats mellan maj 2022 och maj 2024.

Den rekordsnabba ökningen de senaste månaderna beror sannolikt på en kombination av fortsatt höga utsläpp av koldioxid och minskad förmåga hos biosfären att absorbera koldioxid, säger Ralf Döscher.
Ralf Döscher, chef för SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre
Ralf Döscher, klimatforskare på SMHI

 

El Niño påverkar

Den minskade förmågan hos biosfären att absorbera koldioxid beror till stor del på det naturliga väderfenomenet El Niño.

Läs mer om El Niño.

El Niño brukar leda till torrare förhållanden i tropikerna och därmed reducerad förmåga hos vegetationen att ta upp koldioxid. El Niño präglade 2023 men vi har fortfarande haft en märkbar, om än avklingande, El Niño de senaste månaderna.

Att koldioxiden i atmosfären ackumuleras snabbare än tidigare leder till ytterligare global uppvärmning.

Vetenskapen är tydlig med att klimatförändringen kan bromsas genom minskning av fossila utsläpp. Det finns kunskap, tekniker och underlag för att minska utsläppen och därmed klimatförändringens omfattning, säger Ralf Döscher.
Bilden visar den så kallade Keelingkurvan, som visar det uppmätta medelvärdet av koldioxid per månad vid mätstationen Mauna Loa Observatory, Hawaii.
Mätningar från Mauna Loa Observatory, Hawaii, visar hur koldioxidhalten i atmosfären ökat sedan mätseriens start 1958. Kurvan visar medelvärdet per månad, det går därför att se hur koldioxidhalten varierar inom ett år. Det beror på att den norra hemisfären har mer landområden och därmed mer växtlighet som kan ta upp koldioxid, därför minskar koldioxidhalten i atmosfären under våren när växtsäsongen startar och går sedan upp igen på hösten. Bildkälla: NOAA Global Monitoring Laboratory