Kontakta forskningsavdelningen

Helén Andersson, chef Forskningsavdelningen

 

Adress

SMHI, Forskningsavdelningen
601 76 Norrköping
Sverige

Besöksadress: Folkborgsvägen 17

Telefon

Växel: 011-495 80 00

E-post

fornamn.efternamn@smhi.se