Mars 2024 - Nionde månaden globalt över 1,5° från förindustriellt

Mars 2024 fortsatte den extremt långa sviten av globalt rekordvarma månader som pågått sedan juni 2023. För nionde månaden i rad låg den globala medeltemperaturen över de 1,5° som anges i Paris-avtalet från 2015. Mexiko, Paraguay och Sydafrika var några av de länder som drabbades av extremt höga temperaturer. I slutet av månaden noterades nya nationella värmerekord i östra Europa. I Arktis observerades ett säsongsmaximum av havsisen strax över 15 miljoner km² något som numera inte sker alltför ofta. Världshaven var under mars fortsatt extremt varma och 0,01° varmare än rekordet från årets februari.

Temperatur - Mars var 1,68° varmare än 1850-1900

Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2024 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2024 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Mars 2024 blev ännu en i raden av globalt rekordvarma månader. Den tionde i följd enligt Copernicus Climate Change Service. Månaden var 0,10° varmare än den tidigare varmaste marsmånaden från 2016. Därtill var månaden 1,68° varmare än 1850-1900, den period som brukar betecknas som förindustriell tid. De senaste nio månaderna, från juli 2023 till mars 2024, har nu alla varit över de 1,5° som i Paris-avtalet från 2015 anges som mål att sträva efter för att begränsa den globala uppvärmningen.

Tidsserie över den globala temperaturanomalin från januari 1940 till mars 2024 relativt 1850-1900.
Tidsserie över den globala temperaturanomalin från januari 1940 till mars 2024 relativt 1850-1900. Källa: ERA5, C3S/ECMWF. Förstora Bild

Få områden på planeten kunde uppvisa några betydande temperaturunderskott. Störst var dessa i Obviken samt farvattnen mellan Grönland och ryska Frans Josefs land. 

Rekordvarm månad på sina håll i östra och centrala Europa

Månadsvis temperaturavvikelse i Europa för marsmånader från 1979 till 2024.
Månadsvis temperaturavvikelse i Europa för marsmånader från 1979 till 2024 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

För Europa som helhet var detta den näst varmaste marsmånaden som observerats efter 2014 enligt Copernicus. Marginalen till 2014 var dock liten, endast 0,02°. Praktiskt taget hela Europa uppvisade temperaturöverskott. Endast på delar av Island, Iberiska halvön, allra nordostligaste delen av europeiska Ryssland och området kring västra Kazakstan förekom temperaturunderskott. 

För några länder blev mars 2024 rekordvarm, däribland Tyskland med landstäckande mätningar från 1881 och framåt. Där var det gamla marsrekordet från 2017. Rekordvarmt var det även i Nederländerna (startår 1901), Ungern (startår 1901) och Tjeckien (startår 1961). De Bilt i Nederländerna rapporterade för blott andra gången en frostfri marsmånad. Första gången var mars 1912.

I Prag-Klementinu i Tjeckien där mätningar finns från 1775 och framåt var månaden rekordvarm. För första gången under de 250 marsmånader som observerats uppmättes en månadsmedeltemperatur på över 10,0°. Detta kan ställas mot de åtta marsmånader som haft en månadsmedeltemperatur under 0° i mars, senast 1883 med rekordet på -5,5° från 1785. I Österrike var månaden rekordvarm på låglandet där mätningar finns sedan 1766 och framåt. 

Månaden inleddes mycket milt i hela Europa och det var bara undantagsvis som temperaturer under -20° uppmättes i början av mars. Efter några dagar blev det dock kallare borta vid Uralbergen den 9-12 och den 10 noterades så månadens lägsta temperatur i Europa på -38,2° i Zeleznodorozhny i Ryssland. 

Några nationella marsrekord noterades under påskhelgen

Månaden avslutades med att extremt varm luft drog upp över kontinenten. Lokalt nådde temperaturen då upp i över 30°. Flera nya nationella marsrekord observerades på påskdagen den 31 mars, däribland i de baltiska staterna. Noterbart är att det gamla marsrekordet i de tre baltiska länderna slogs med mer än två grader. I rekordsammanhang är det en mycket stor marginal.

I Estland nåddes 21,3° grader i Valga på påskdagen den 31:a mars och det är första gången temperaturen nått över 20°. Det gamla marsrekordet på 18,9° var från den 30 mars 1968 och även det från Valgas. I grannlandet Lettland uppmättes 22,8° i Skulte på påskdagen vilket överträffade det tidigare nationella marsrekordet på 20,8° från Mersrags 1968. I Litauen krossades det gamla marsrekordet på 21,8° när Druskininkai kom upp i hela 25,5° på påskdagen. 

I Polen noterades 26,4° i Tarnów på påskafton den 30:e. Landets tidigare marsrekord var på 25,6° från Nowy Sacz.

Månadens högsta temperatur i Europa uppmättes kring vårdagjämningen den 20:e mars samt den 27:e. Den 18:e hade Archena i Spanien 32,1°. Än varmare var det den 22:a då Evega Leiro i spanska Galicien uppmätte 33,2° vilket blev månadens högsta temperatur i Europa. På dymmelonsdagen den 27:e uppmätte Alikianos Chania på Kreta 32,6°.

Varm månad i östra Nordamerika

Månaden blev klart mildare än normalt i den östra delen av Nordamerika, enkannerligen i nordost. Även i större delen av Alaska, västligaste Kanada samt den östra delen av Mexiko var det temperaturöverskott. Däremellan rådde det på de flesta håll småkyligt vårväder.

Kallast var det som sig bör under månadens första halva. Colville River i Alaska stod för månadens lägsta temperatur på -46,7° vilket uppmättes den 11:e. Oftast brukar månadens högsta temperatur i mars observeras under den andra halvan. Så icke i år. Redan den 6:e mars nådde temperaturen hela 46,5° i Ciudad Altamirano i delstaten Guerrero i Mexiko. Lika varmt var det på internationella kvinnodagen den 8 mars i El Pujal i delstaten San Luis Potosi. Närliggande Gallinas noterade 46,3°. De osedvanligt höga temperaturerna var resultatet av en kraftig föhnvind. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera har det såvitt känt inte varit så varmt någonstans på norra halvklotet under inledningen av mars. 

Kall månad vid Obviken i Sibirien

I Asien var det som så ofta för en så stor världsdel varierande temperaturförhållanden. De största temperaturöverskotten återfanns norr om Okhotska havet i fjärran östern medan det däremot var bistert kallt vårväder vid Obviken i nordvästra Ryssland. På månadens första dag uppmättes den lägsta temperaturen på -48,4° vid både Ojmjakon och Delyankir i östra Sibirien. 

I slutet av månaden kom Akola i Indien upp i 42,8° den 29:e vilket var Asiens högsta under månaden. I Japan noterades under påskhelgen rekordhöga marstemperaturer, bland annat i huvudstaden Tokyo med mätningar från 1876 och framåt. Där överträffades det gamla marsrekordet från 2013 med nästan tre grader. I rekordsammanhang är detta en ovanligt stor marginal och särskilt om man beaktar att mätserien är nästan 150 år lång.

Varmt nästan överallt i Afrika

Nästan hela Afrika erfor en varm eller mycket varm marsmånad. Bara i västligaste Västafrika återfanns ett mindre område med normal eller något under normal marstemperatur. Den 10-11:e mars kom temperaturen upp i 45° både norr och söder om ekvatorn. Allra varmast var det den 11:e i Vioolsdrif i Sydafrika med 47,2° vilket bara var en tiondel lägre än det afrikanska marsrekordet från 2013. 45° uppmättes denna dag även i Kamerun, Niger och Tchad. I slutet av månaden blev det ytterligare lite varmare i Tchad med 45°-46° på flera håll, som mest 46,4° i Bokoro på långfredagen den 29:e. 

I bergen i nordvästra Afrika liksom på höjden i Kanarieöarna förekom frost. Izãna på spanska Kanarieöarna hade -3,7° som lägst den 3:e mars.

Arktis och Antarktis

Temperaturavvikelse i mars 2024 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild).
Temperaturavvikelse i mars 2024 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Större delen av Arktis fick en normal eller kylig vårmånad. Grönland stack ut från mängden och där var det en övervägande mild eller mycket mild vårmånad. Ett tag såg det ut som att månadens lägsta temperatur rentav skulle kunna bli de -47,0° som uppmättes vid den låglänta stationen Mould Bay på Prince Patricks Island i Kanada den 9:e mars. Efterhand sjönk temperaturen över inre Grönland och den 18:e registrerades -58,6° vid den mycket högt belägna stationen Summit. Högsta temperaturen stod Paamiut på sydvästra Grönland för där man redan på månadens första dag rapporterade in 10,7°.

Havsisens utbredning i Arktis med omnejd nådde enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) sitt årliga klimax den 14 mars då 15,008 miljoner km² registrerades. De senaste årens säsongsmaximum i Arktis har haft svårt att nå upp i 15 miljoner km² men i år skedde det kortvarigt den 14-15 mars. Efter 2013 har detta bara skett år 2020.

Solnedgång över Sydpolen

Medan de allra flesta av oss är vana vid solens upp- och nedgång har både Nord- och Sydpolen en enda soluppgång och nedgång under året vilka äger rum vid dagjämningarna. Den 20:e mars gick solen under horisonten vid Sydpolen. För forskarna där råder nu polarnatt fram till solen går upp igen i september.

Sydpolens enda solnedgång under året skedde den 20:e mars.
Sydpolens enda solnedgång under året skedde den 20:e mars. Därefter råder polarnatt fram till slutet av september. Källa: Krystian Kopka/NOAA. Förstora Bild

Över det inre av Antarktis sjunker temperaturen snabbt i mars. Under månadens avslutande dygn kröp temperaturen under -70° över de inre delarna. På påskdagen den 31:a mars uppmätte Vostokbasen -73,9°.

Havsisens utbredning växte som brukligt är så här års till sig, men var för årstiden mycket långsam kring den 11-23 mars och vid månadens slut var det bara 2017 och 1980 som haft en lägre utbredning av havsis. Polområdenas högsta temperatur på 12,4° uppmättes vid Base Esperanza på Antarktiska halvön den 4:e mars. 

Södra halvklotet exklusive Antarktis

Tryckmönstret över Nya Zeeland var sådant att lågtryck i söder och öster om landet ihop med ett högtryck i väster gynnade en kall sydvästlig luftström, konsistent med en avtagande El Niño. Följden blev landets kyligaste marsmånad sedan 2012. För fem stationer, alla med medellånga mätserier, var detta den kyligaste mars som observerats.

Landets lägsta temperatur på -4,9° uppmätt den 16:e stod Waipara på Sydön för. Samma morgon noterades ett nytt köldrekord på 0,1° i Appleby (startår 1932).

Grannlandet Australien hade en mer varierad temperaturbild. I sydöst allmänt betydligt varmare än normalt medan det i övrigt var normalt eller kyligt höstväder. För delstaten South Australia var det den allra varmaste mars som uppmätts. Högsta temperaturen i landet blev 44,0° i Tarcoola, passande nog i just South Australia, den 1:a och Paraburdoo i Western Australia den 2:a.

Extremt varmt i Sydafrika den 11:e

I Sydafrika uppmättes extremt höga temperaturer den 11. Vioolsdrif i nordväst hade då som mest 47,2° vilket är endast en tiondel under marsrekordet på 47,3° från 2013 i just Vioolsdrif. Praktiskt taget hela Afrika hade varmare väder än normalt i mars. Endast i västligaste delen av Västafrika fanns ett minimalt område med skönjbara temperaturunderskott.

Södra delarna av Argentina och Chile fick en normal till kylig höstmånad. I övrigt var det varmt eller mycket varmt väder som var melodin för månaden, enkannerligen i norra Argentina och Paraguay. I Peru blev det den tredje varmaste marsmånaden efter 1998 och 2016, två år då El Niño var ännu kraftigare än årets episod.

Nationellt marsrekord tre dagar i rad i Paraguay

I Paraguay slogs det nationella värmerekordet för mars tre dagar i rad och landade till slut på 44,4° den 3:e mars. Rivadavia i Argentina stod dock för månadens högsta temperatur i Sydamerika på 44,5° uppmätt den 12:e. Kallast var det uppe på höjden i Anderna där Lago Chungará i Chile mätte -6,9° den 21:a mars.

Nederbörd - Blött i bland annat sydvästra Europa, norra Australien och Uruguay

Preliminär global nederbördsanomali i mars 2024.
Preliminär global nederbördsanomali i mars 2024. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Mycket regn i södra Spanien och sydöstra Frankrike den 9:e mars

I sydvästra delen av Europa blev mars en nederbördsrik historia. Spanska Andalucien hade sin fjärde blötaste mars sedan 1961 medan Castilla La Mancha hade sin tredje. Den 9:e uppmättes omkring 150 mm i Grazalema i södra Spanien och Mont Aigoual i sydöstra Frankrike.

Rekordblöt mars i nordöstra USA

Annorstädes var det osedvanligt blött i de kustnära delarna av nordöstra USA. I exempelvis den nordöstra delen av den amerikanska delstaten Maine och den ostligaste delen av North Carolina var det en rekordblöt marsmånad. I Bangor (startår 1926) i Maine var månaden rekordblöt medan Portland (startår 1871) hade sin näst nederbördsrikaste marsmånad.

På delstatsnivå hade Rhode Island och Maine båda sin näst nederbördsrikaste marsmånad. I Maine får man gå tillbaka till 1903 för att finna en blötare upplaga. Invånarna i Rhode Island upplevde sin blötaste marsmånad så sent som 2010. Årets marsmånad var dock inte i närheten av mars 2010.

Ranking av månadsnederbörden delstatsvis i USA i mars 2024.
Ranking av månadsnederbörden delstatsvis i USA i mars 2024. 1 = torrast och 130 = blötast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Mycket blött i delar av Japan och Indonesien

I Asien var det särskilt nederbördsrikt över södra och mellersta Japan samt delar av Indonesien. Den 24:e mars föll stora mängder regn över den japanska ön Kyushu, med mängder på lokalt över 250 mm. Unzendake i Nagasaki prefektur erhöll 265 mm. Än mer regn föll den 28-29 då Mount Amagi på halvön Izu, som kanske mest känns igen från boken Shogun, fick 375,5 mm regn under en 24-timmarsperiod. Detta var dock inte den största dygnsmängden i Asien. Den 7:e mars drabbades västra Sumatra på Indonesien av kraftiga regn vilket gav 383 mm i Mia Padang. Av denna mängd föll 296 mm inom loppet av sex timmar.

Över 200 mm regn i Uruguay den 14-15 och den 20-21 mars

Över en stor del av norra Sydamerika var det torrt väder men i det lilla landet Uruguay blev månaden istället rejält blöt. Colombia brukar ofta ståta med de största regnmängderna och ribban sattes onekligen högt då Medio San Juan uppmätte 240 mm den 12 mars. En än större mängd stod San José i Uruguay för. Där fick man hela 252 mm under en 24-timmarsperiod på höstdagjämningen den 20:e mars. Det var överhuvudtaget mycket blött i Uruguay främst den 20-21 mars samt den 14-15 mars. Den 21:a föll 208 mm i San Luis medan Paysandú fick 201,9 mm den 15. De ymniga regnen gav upphov till en del översvämningar. 

Betydande regnmängder på Fiji

Månaden var nederbördsrik på Fiji där det förekom dygnsmängder på över 200 mm under andra halvan av månaden. Den 16:e mars fick Nandi 238 mm medan Koronivra noterade 219 mm den 19:e. 

Blött väder var det även över en stor del av Madagaskar och norra Australien vilket delvis förklaras av tropiska cykloner, mer om det i avsnittet "Tropiska cykloner".

Övervägande torr mars i västra Norge och på Island

Medelluftryck i Europa i mars 2024.
Medelluftryck i Europa i mars 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Delar av Norge samt Island fick en torr eller mycket torr månad. Detta förklaras av lufttrycksfördelningen. Över Island dominerade, enligt meteorologen Trausti Jonsson, för första gången sedan 1963 ostliga vindar under en marsmånad. I västra Norge var det lokalt rekordtorrt för stationer med medellånga mätserier. Exempelvis i Aursund (startår 1934) i Trøndelag fylke där den rekordtorra marsmånaden 1974 petades ner till en andraplats. 

Större delen av Nya Zeeland hade inte bara en kylig höstmånad utan även en övervägande torr sådan. Lokalt var det mycket torrt och i Hicks Bay (startår 1916) föll 0 mm vilket innebar rekord.

Världshaven - Över 21° hela månaden

Ytvattentemperatur i världshaven mellan 60° syd och 60° nord i mars 2024.
Ytvattentemperatur i världshaven mellan 60° syd och 60° nord i mars 2024. Som jämförelse de tidigare rekordvarma åren 2023 och 2016. Källa: Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Temperaturen i världshaven (latitud 60°N-60°S) fortsatte att ligga på rekordnivåer i mars. Sedan den 30:e januari i år har temperaturen i världshaven utifrån data från Copernicus Climate Change Service oavbrutet legat över 21°. Månadsmedelvärdet för månaden var 21,07° vilket slog rekordet på 21,06° från februari. För världshavens del är det klimatologiskt sett i medeltal som varmast under mars månad.

Medelhavet, Svarta havet, de tropiska delarna av Atlanten samt farvattnen utanför Afrikas horn och nordost om Australien var några av de områden där havsvattentemperaturen var rekordhög under mars månad. Få områden på norra halvklotet hade en havsvattentemperatur under normalvärdet för 1991-2020. 

Stora områden över bland annat den tropiska delen av Atlanten hade rekordvarmt havsvatten under mars 2024.
Färgklassificering av havsvattentemperaturen under mars relativt 1991-2020. Ytterligheterna varmast/kallast avser perioden 1979-2024. Stora områden över bland annat den tropiska delen av Atlanten hade rekordvarmt havsvatten under mars 2024. Havsis och shelfis visas i grå färg. Källa: C3S ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

El Niño fortsatte försvagas - Ökad risk för La Niña senare i år

I Stilla havet fortsatte El Niño att försvagas. Alltfler modeller pekar nu på en ökad sannolikhet för en övergång till La Niña senare i år. Av de åtta El Niño som historiskt sett, enligt NOAA, varit ungefär lika kraftiga eller kraftigare än årets episod har fem av dessa senare övergått i La Niña.

Enligt meteorologen Brian McNoldy var havets värmehållande förmåga i den tropiska delen av östra Atlanten (latitud 10°-20°N, longitud 60°-20°W) hela tre månader före normal tidtabell. Detta kan komma att bli ett problem senare i år ifall La Niña utvecklas då bildningen och utvecklingen av tropiska stormar och orkaner gynnas av La Niña. Colorado State University utfärdade i sin första säsongsprognos för Atlanten den 4 april risken för en extremt aktiv orkansäsong på Atlanten till följd av bland annat just en möjlig La Niña och extremt varmt havsvatten.

Tropiska cykloner - Gav mycket regn på Madagaskar och i Australien

Både Madagaskar och Australien drabbades av tropiska oväder under månaden. Orkanen Megan nådde kategori 3 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan precis innan den drog in över Carpentariabukten i norra Australien den 18 mars. I anslutning till Megan fick Groote Eylandt i delstaten Northern Territory hela 431 mm regn den 17:e samt 249 mm den 16:e. För Northern Territorys del var detta på delstatsnivå den fjärde största dygnsmängden som uppmätts under en marsmånad efter 2010, 1998 och 1953.

I slutet av månaden drabbades den norra delen av Madagaskar av den tropiska orkanen Gamane. Efter att ha toppat sin styrka som en kategori 2 nådde Gamane land över östra Madagaskar som en kategori 1-orkan. Stora mängder regn föll då och Sambava erhöll då drygt 500 mm på två dygn den 24-25:e. Mest föll den 25:e då hela 311 mm uppmättes. Minst 19 människor omkom till följd av Gamanes framfart.

Ett annat land i Afrika som då och då utsätts för tropiska oväder är det mycket fattiga Mozambique. Där utsattes man för den tropiska stormen Filipos framfart den 12:e mars. Huvudstaden Maputo fick 140 mm regn på 6 timmar och totalt 169 mm under en 24-timmarsperiod den 12-13 mars. 

De riktigt intensiva tropiska orkanerna höll sig annars lyckligtvis borta från land under mars. Kraftigast var Neville som likt den fiktiva karaktären Neville Longbottom tog lång tid på sig innan han utvecklades. När Neville väl nådde orkanstyrka blommade han snabbt ut i en kategori 4-orkan den 22:a mars en bra bit ute över öppet hav nordväst om Australien. 

Satellitbild över den tropiska orkanen Neville nordväst om Australien den 22:a mars.
Satellitbild över den tropiska orkanen Neville nordväst om Australien den 21:a mars. Källa: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC. Förstora Bild

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.