Mars 2024 - Långsam vår

Mars 2024 blev allmänt något varmare än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. Trots detta gjorde den meteorologiska våren inget större avancemang norrut över landet då växlande väder gav ömsom kalla och ömsom milda perioder. Nederbördsmässigt var månaden fram till påskhelgen på många håll torrare än normalt innan påskväderfronterna stod på rad och gav stora nederbördsmängder runtom i landet och ovanligt många blixturladdningar under påskdagen. Månaden slutade därför blötare än normalt, undantaget sydöstra delarna samt gränsfjällen.

Temperatur

Mars 2024 präglades tidvis av mildluft som fördes upp av flera nordgående lågtryck från Norska havet. Perioder av högtryck gav kalla nätter men överlag blev månaden varmare än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. Störst temperaturavvikelse var det i västra delarna av Götaland och Svealand samt sydvästra och nordöstra Norrland som noterade en avvikelse på 2-3 grader. För att hitta en mildare marsmånad räcker det på de flesta håll att backa tillbaka till 2022, men på en del platser i västra Götaland var årets mars mildast sedan 2014. Den meteorologiska våren avbröts flera gånger av kalla väderomslag och gjorde inga större framsteg under månaden. Påskveckans mildluftavancemang gav fåtal stationer i nordöstra Svealand vår mot slutet av månaden.

Månadens högsta temperatur på 16,8° uppmättes i Varberg, Halland den 27 mars. Den 15 blev månadens varmaste dag i norra Norrland (Skellefteå, Västerbotten med 8,8°). I Svealand och södra Norrland bjöd påskafton på månadens högsta temperatur (Södertälje, Södermanland med 14,7°) respektive (Delsbo, Hälsingland med 12,1°).

Tidig morgon den 26 var det på många håll klart, kallt och svag vind i norra Norrland och månadens lägsta temperatur uppmättes i Nikkaluokta med -31,3°.

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2024
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för mars 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under mars 2024
Månadsmedeltemperaturen under mars 2024. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare marsmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i mars i Sverige och globalt.
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i mars (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i mars (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd 

Årets mars var fram till påskhelgen på många håll torrare än normalt men i Svealand och Norrland föll stora mängder nederbörd mot slutet av månaden som gav ett överskott i Svealand och Norrland jämfört med referensperioden 1991-2020. I de inre delarna av Svealand och södra Norrland föll det dubbla mot vad som normalt faller en normal marsmånad. I Älvdalen och Malung i västra Dalarna får man gå tillbaka till 1909 för att hitta en nederbördsrikare marsmånad.

Störst mängder föll under de ovanligt nederbördsrika dygnen 15 och 16 mars samt under den nederbördsrika påskhelgen som gav flera dygnsrekord. Detta i samband med två kort efter varandra passerande lågtryck. Den 22 förde ett djupt lågtryck över Norska havet in kraftigare snöfall över norra Norrland. Under påskhelgen slogs två lågtryck ute på Atlanten ihop till ett och förde in flera väderfronter över Skandinavien som behöll sitt grepp över landet månaden ut.

Månadens största nederbördsmängd på 38,6 mm uppmättes i Östervåla, Uppland den 16 mars, vilket är Upplands största dygnsmängd i mars på 50 år.

I stora delar av Götaland, sydöstra Svealand och i västra fjällen blev mars 2024 torrare än normalt. För mätserien i Storlien i Jämtlandsfjällen var detta den torraste marsmånaden sedan 1975.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under mars 2024.
Nederbördssumma under mars 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under februari 2024
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för mars 2024. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2024 (683 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2024 (24 kB, pdf)

Vind

Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen som i februari månad noterade nytt svenskt vindrekord på 51,8 m/s i medelvind fick under mars månad en något blygsammare högsta medelvind på 29,6 m/s natten mellan den 14 och 15 mars. Det räckte för att bli månadens högsta medelvind i landet. Byvinden gjorde samma natt en toppnotering på 34,1 m/s som även den är månadens högsta. Utanför fjällen fick Örskär på Upplandskusten den 16 högst medelvind och byvind på 24,2 m/s samt 28,5 m/s. På Örskär kombinerades nordostvinden denna dag med kraftigt snöfall i samband med ett sydostgående lågtryck.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2024.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2024. Förstora Bild

Snö 

I början av månaden gick snögränsen tvärs över Svealand och naggades en aning i nederkant under de varma dygnen 14 och 15 mars. Dessa dagar tärde även regn på snötäckets sydliga utbredning. I samband med att regnområdet den 16 tog en svängom åt sydost svepte kyligare luft ner i bakkant och nederbörden övergick på många håll i snöfall. Uppland blev särskilt utsatt när den kraftiga nordostvinden var vinklad in mot land och förstärkte snöfallet. Morgonen den 17 noterades för landets räkning månadens största snödjupsökning när Östervåla i Uppland fick 28 cm nysnö. Snödjupsökningar noterades denna morgon så långt söderut som norra Småland. Ytterligare ett dygn som utmärker sig är den 23 mars där flera stationer i Västerbotten och Norrbotten noterade en snödjupsökning på 10-15 cm. Ett djupt lågtryck på Norska havet förde från den 22 mars in snöfall över norra Norrland under denna period. För mellersta och norra Norrland bättrades snötäcket på med på sina håll flera decimeter under påskveckan medan det naggades i nedkant av vårvärme och regn.

Månadens största snödjup på 172 cm uppmättes i Katterjåkk, Lappland den 17 mars.

Katten Flingan i nysnö
Katten Flingan i Västra Harg, Östergötland ställer sig tveksam till helgens snödjupsökning. Bild tagen den 17 mars 2024. Foto Anneli V. Friberg Förstora Bild

 

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 mars 2024.
Snödjup den 15 mars 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 31 mars 2024.
Snödjup den 31 mars 2024. Förstora Bild

Solskenstid

Det var svårt för de solvänliga högtrycken att etableras över landet under mars 2024. Ständigt blev de utmanade av väderfronter från Atlanten med tillhörande moln. Samtliga stationer som mäter solskenstid, undantaget fjällstationerna Storlien-Visjövalen. Katterjåkk och Abisko, gav mars 2024 färre soltimmar än normalt för referensperioden 1991-2020. Jämfört med vad som är normalt för respektive station var det som solfattigast i Nordkoster i Bohuslän och Borlänge i Dalarna som noterade 83 respektive 99 soltimmar. För Nordkoster var detta ungefär hälften så många soltimmar mot vad som är normalt för stationen.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2024.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal soltimmar under mars 2024.
Antal soltimmar i mars 2024. Förstora Bild

Åska

Under mars månad skedde blixturladdningar under 4 av månadens 31 dygn. Störst aktivitet noterades påskdagen den 31 mars med till antalet anmärkningsvärda 370 urladdningar. En frontzon tog sig under tidig morgon in över nordvästra Götaland och under dagen vidare upp över Svealand och södra Norrland.  Dagens uppdaterade version av blixtlokaliseringssystemet har varit i drift sedan 2014 och data är därför inte direkt jämförbart med material äldre än från 2014. Med det sagt kan den 31 mars 2024 åtminstone titulera sig det mest åskrika marsdygnet på 9 år men fullt möjligt att det rör sig om fler antal år. För årstiden är det närmaste vi kommer en så åskrik dag den 8 april 2014 där 305 urladdningar noterades. Månadens näst åskrika dag var fredagen den 22 mars med 30 urladdningar vilket även det är för ett marsdygn ovanligt många. I samband med ett djupt lågtryck ute på Norska havet fördes den 22 en labil luftmassa in västerifrån och  konvektiva moln blommade upp i Värmland och gav upphov till nederbörd och åska.

Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under mars 2024.
Totalt antal blixtar under mars 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal åskdagar under mars 2024.
Antal åskdagar under mars 2024. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Grå, fuktig och mild start på månaden

Likt slutet av februari startade mars månad målad i en generös gråskala. Ett omfattande lågtrycksområde förde upp mild och fuktig luft över Skandinavien och diset och dimman som den 1 mars begränsades till Östersjölandskapen och de inre delarna av Götaland och Svealand kröp allt längre norrut över landet och berörde under månadens första helg även norra Norrlands kust- och inland. Helgen den 1 till 3 gick i mildhetens tecken med som mest närmare 9° i söder. Den välbekanta sträckan mellan Sälen och Mora präglades av enstaka plusgrader när tusentals skidåkare gav sig ut i spåret. Eller som vissa meteorologer skulle beskriva det väder Vasaloppet upplevde; 3D-väder. Dis, dimma och duggregn. Endast lokalt i fjällkedjan förekom dagstemperaturer på minussidan under denna period. I norra fjällen och i Östersjölandskapen började solen kika fram under söndagen vilket indikerade på den stundande övergången till högtrycksbetonat väder.

Vårtecken i molnen

Trots växande högtryck var marssolen inte kraftig nog att på alla håll bränna bort molnen första måndagen i mars, den 4. Från södra Svealand och söderut uppstod dock frampå dagen det fenomen som, åtminstone södra halvan av landet, inte upplevt på länge. Solen strålade från en nästintill klarblå himmel. Efterhand var solen dessutom kraftig nog att i främst Småland bilda stackmoln som hör våren och sommaren till. Den 5 mars tunnades molntäcket ut i norra Lappland, Norrbotten och Västerbotten medan det var lite snålare med sol i söder där bara delar av Uppland och södra Götaland fick syn på blå himmel. Liksom första helgen i mars var det under början av veckan milt om dagarna med plusgrader långt norrut över landet. Nattetid bildades främst natt mot måndag dis och dimma på många håll och natt mot tisdag bredde minusgraderna ut sig ända ner över norra Småland. Ur molnen föll under dessa dagar lättare nederbörd.

Stora dygnsvariationer och in dimman på Visingsö och Gotland

Natt mot onsdag den 6 tog sig ett lurigt litet lågtryck in över högtryckets gränser och berörde Skåne med omnejd med regn och blötsnö som passerade åt den lite ovanligare riktningen nordväst. Till mitt på dagen var nederbörden redan bortom Sveriges gränser på väg över Norska huvudet ut mot Norska havet. Högtrycket behöll greppet över landet och bjöd både den 6 och 7 på sol och plusgrader dagtid och nattetid minusgrader i stort sett i hela landet. Den 7 bildades dimma över de stora sjöarna och nattens dimma i Östersjön och Bottniska viken hade svårt att lätta. Områden som Visingsö, Kalmar, Visby samt längs kusten i norra Norrland nåddes därför inte av solens värmande strålar och temperaturen orkade dagtid knappt upp på plussidan. Medan Visingsö i Vättern låg i dimma med någon minusgrad hade övriga Småland sol och 8-10 plusgrader för att nämna ett talande exempel.

Säsongshögsta och tätnande moln norrifrån

Samtidigt som molnen den 8 hopade sig över Norrland och Uppland förblev resten av landet, exklusive Gotland, soligt. Morgonen bjöd på minusgrader i hela landet men dagtid steg temperaturen i soliga delar upp mot 5 till dryga 10°. Lund fick lämna över trofén över årets hittills varmaste dag till Källsjö i Halland som noterade 11,5°. Ett säsongshögsta som av Lund innehades från den 16 februari med 11,0°.

Ölands norra udde och seglande örn
Strålande sol på Öland den 8 mars. På Ölands norra udde står en väderstation som sedan januari 2024 haft en delvis defekt vindmätare. Väl på plats upptäcktes boven i dramat i form av en örn som hade orsakat en krökning på vindmätaren. På bilden syns örnen segla en bit ovanför väderstationen. Foto Mikael Demel Förstora Bild

Bortsprungen vår men vårvärme i norra Norrlands kustland och Malmfälten

Helgen den 9 och 10 mars kröp kyligare luft ner över landet och ostvinden drev in lätta byar av snö eller snöblandat regn från havet över främst de östra landskapen samt väst om de stora sjöarna. Även Storsjöområdet i Jämtland fick en del snöbyar. Molnen dominerade under helgen men utmed västkusten samt norra Norrlands kustland och den 10 hela norra Norrland kikade solen fram en hel del. I dessa soliga delar låg temperaturen som högst i hela landet och den 10 var det för ovanlighetens skull en så nordlig ort som Haparanda som gav dagens högsta temperatur på 6,3° tätt följt av Bjuröklubb i Västerbotten med 5,8°. På tredjeplats kom Helsingborg med 5,7° men med tilltagande vind över södra Götaland tillkom en viss kylningseffekt som dämpade känslan av vårvärme.

Påtryckningar söderifrån men högtrycket bestod

Ett lågtryck började den 11 och 12 under sin upplösningsfas utmana det högtryck som länge regerat över Skandinavien. Ostvinden tog fortsatt i längst i söder men avtog alltmer tisdag den 12. I övrigt minskade molnigheten dagtid och solen visade sig. Den 11 dröjde sig en del moln kvar i norra Jämtland samt södra delarna av Lappland och Västerbotten. Samtidigt ökade molnigheten söderifrån och ett nederbördsområde letade sig norrut över södra och sydöstra Östersjön. Nederbörden var dock bara in och tangerade Öland och Gotland. Den 12 var nästan hela Götaland täckt med moln och förutom Tornedalen och delar av södra fjällen fick resten av landet en solig dag.

En korridor öppnade sig för lågtrycken och gav en ovanligt nederbördsrik helg

Högtrycket gav helt upp från den 13 i mitten av veckan. Lågtrycken stod på rad och först ut var ett lågtryck som passerade åt nordost över landet. Morgonen den 13 förekom större klara och kalla områden i mellersta Norrland men de täpptes igen under eftermiddagen. I resten av landet var det molnigt från start och framåt sen eftermiddag drog nederbörd in västerifrån. Regn föll över Svealand och södra Norrland. I norra Norrland föll nederbörden som snö. Efter lågtryckets kallfrontspassage sprack molntäcket upp över Norrland och västra Svealand medan vädret i söder dominerades av moln och tidvis regn.

Redan den 15 var nästa lågtryck på ingång och förde in regn i söder. Under lördagsdygnet den 16 tog sig lågtrycket en svängom åt sydost och kyligare luft svepte i dess kölvatten ner och resulterade i snöfall så långt söderut som norra Götaland. I Uppland förstärktes snöfallet av kraftig pålandsvind från nordost. Landets norra delar förskonades denna gång och endast rester av tidigare snöfall hängde kvar den 15 och ersattes den 16 av uppehåll och en del sol. Med lågtryck nummer två avancerade mildluft in över främst landets sydöstra delar. Oskarshamn uppmätte den 15 ett nytt säsongshögsta på 16,5°.

Söndag den 17 vaknade många till en solig och kall morgon. Viss blåst och moln samt tillhörande byar av snö eller blötsnö hängde inledningsvis kvar över Östersjölandskapen innan det klarnade upp av ett växande högtryck. På Gotland dröjde sig molnen kvar hela dagen. Den dygnsvis utförda snödjupsmätningen avslöjade morgonen den 17 månadens största snödjupsökning i landet på 28 cm nysnö i Östervåla, Uppland. Snödjupsökningar noterades så långt söderut som norra Småland och Gotland. Helgen blev ovanligt nederbördsrik i Svealand.

Snötyngda träd i Uppland
Solbelysta snötyngda träd i Månkarbo några mil öster om Östervåla, Uppland. Bild tagen söndag den 17 mars 2024. Foto Margareta Berg Pettersson Förstora Bild

Söndagens högtryck höll sig kvar

Under veckans första dagar den 18 och 19 mars befann sig ett omfattande lågtrycksområde ute på norra Atlanten som inte lyckades mer än att driva in en del moln och blygsamma nederbördsmängder över nordligaste Norrland. I övrigt var det på många håll soligt väder med kalla nätter och enstaka plusgrader dagtid. Den 18 dröjde sig moln kvar över östra Småland, Öland och Gotland som den 19 bredde ut sig över hela Götaland. Längre norrut tätnade molnen västerifrån över Värmland, Dalarna och delar av södra Norrland samt södra Lapplandsfjällen.

Väderfronter tågar blygsamt in med mildare luft

Splittrad nederbörd passerade den 20 åt nordost över landet. Inledningsvis var det en del snö inblandat från Svealand och norrut men frampå dagen var det nordligaste Norrland som fortfarande hade snöinslag medan resten av landet främst berördes av lätt regn eller duggregn. I Götaland och en bit upp över Svealand var dagen disig av den fuktiga milda luftmassan som den 21 avancerade allt längre norrut. Natt mot den 21 var minusgraderna begränsade till mellersta och norra Norrland och dagtid var det runt eller dryga 5 plusgrader i stort sett i hela landet. Vädermässigt passerade lättare regn över södra Götaland med tillhörande dimma som på dagen lättade och små luckor uppstod i molntäcket. Luckor uppstod även i delar av Norrland och solen passade på att generera vårliga stackmoln i södra Norrland.

Atmosfärisk bomb över Island gav åska i Värmland

Redan den 21 fördjupades hastigt ett lågtryck vid landstigning på Island och föll inom ramen för definitionen av en atmosfärisk bomb. Redan natt mot den 22 förde det djupa lågtrycket in sin väderfront över Skandinavien med regn eller blötsnö passerandes österut följt av delvis uppluckrat molntäcke. I norra Norrland föll det som snö och nederbörden dröjde sig kvar fram till lördagskväll den 23 och gav på flera håll dryga decimetern nysnö. I bakkant av väderfronten anlände labil luft över Värmland och konvektiva moln blommade upp och gav hela 30 blixturladdningar den 22 mars.

Helgväder präglat av ett flackt lågtrycksområde

Världsmeteorologidagen den 23 mars startade med en del sol i Götaland och delar av Svealand som frampå dagen fick samsas med moln och skurar. En liten mängd snö fanns i skurarna ända ner över norra Götaland. I Norrland var det både den 23 och 24 molnigt väder med på många håll lättare snöfall. Den 24 var lågtrycksområdet under upplösning och för meteorologen var tryckbilden och frontritandet en extra utmaning. Frampå dagen tunnades molntäcket ut på ett fåtal platser och solglimtar uppstod i Östersjölandskapen och nordligaste fjällen.

Kyla i norr

Sista veckan i mars startade den 25 med ett högtryck som halvhjärtat etablerades över landet. I Götaland och södra Svealand var dagarna molniga med tidvis nederbörd i blandad form. Den 26 letade sig molnen upp över övriga Svealand och södra Norrland medan norra Norrland dessa dagar fick mest soligt och kallt väder. Tidig morgon den 26 uppmätte Nikkaluokta i Lappland -31,3° vilket blev månadens lägsta temperatur.

Påskhelgen bjöd på nederbördsrekord, mildluft och påsksmällar

Högtrycket hade inte en chans mot vad som den 27 började hända ute på Atlanten. Två lågtryck slogs samman och började inför påskhelgen föra in åtskilliga väderfronter med nederbörd och mildare luft över landet. Väderfronter vars rester dröjde sig kvar månaden ut.

Från den 27 till och med den 31 fick Norrland tidvis snöfall och stor del av månadens nederbörd föll under denna period. Temperaturen pendlade mycket över gränsen mellan plus- och minussidan och nederbörden föll i blandad form. Solen uppenbarades över Malmfälten på skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Under påskafton var det södra Norrland som fick ta del av vårsolens värmande strålar.

I söder blev påsken mild med runt 15° som mest. På påskafton fick även sydligaste Norrland med solens hjälp erfara tvåsiffriga plusgrader. Den 27 kikade solen fram en hel del över Götaland och Varberg nådde då månadens högsta temperatur i landet med 16,8°. Men den 28 mulnade det på från sydväst följt av regn framåt eftermiddagen som letade sig vidare upp över Svealand med lokalt rekordstora mängder nederbörd. Den 29 sprack det delvis upp i molntäcket och solen kunde åter kika fram på sina håll. På påskafton strålade solen ganska ostört i de östra landskapen medan de västra fick vänta till mitt på dagen innan molnen skingrades.

Mars avslutades med rediga och ovanligt många smällar. Den 31 mars registrerades hela 370 blixturladdningar  när en frontzon under tidig morgon letade sig in över nordvästra Götaland och tog sig vidare upp över Svealand och södra Norrland

Månadens extremvärden är än så länge preliminära. Detta gäller främst nederbördsextremerna.

Högsta temperatur, mars 2024
Norrland +12,1° den 30 Delsbo (Hälsingland)
Svealand +14,7° den 30 Södertälje (Södermanland)
Götaland +16,8° den 27 Varberg (Halland)
Lägsta temperatur, mars 2024
Norrland -31,3° den 25 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -16,4° den 12 Särna (Dalarna)
Götaland -11,0° den 18 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, mars 2024
Norrland 66,6 mm Lövånger (Västerbotten)
Svealand 103,6 mm Mångsbodarna (Dalarna)
Götaland 85,5 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, mars 2024
Norrland 5,1 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 8,5 mm Oxelösund (Södermanland)
Götaland 7,4 mm Ölands södra udde A (Öland)
Högsta lufttryck, mars 2024
Norrland 1036,1 hPa den 6 Tännäs och Sveg (Härjedalen)
Svealand 1035,9 hPa den 6 Mora och Malung (Dalarna)
Götaland 1034,5 hPa den 7 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, mars 2024
Norrland 981,2 hPa den 14 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 983,5 hPa den 28 Blomskog (Värmland)
Götaland 981,0 hPa den 28 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, mars 2024
Norrland 172 cm den 17 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 101 cm den 27 Storbron (Dalarna)
Götaland 6 cm den 17 Godegård (Östergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm mars 2024 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i mars 2024 (4 kB, pdf)