Ovanligt nederbördsrik marshelg i Svealand

Den gångna helgen bjöd på ett rejält oväder över främst Svealand i form av regn, snö samt i trakterna kring Malmköping i Södermanland även åska. Lokalt i Svealand noterades nya marsrekord för största dygnsnederbörd. Värt att nämna är att detta är andra året i rad som östra Svealand drabbades av ett rejält snöoväder i mars med lokala dygnsnederbördsrekord som följd. 

Lokala marsrekord i Värmland och Dalarna

Ovädret gav mest avtryck över Uppland men det är inom ett mindre område över Värmland och Dalarna vi hittar de nya dygnsnederbördsrekorden för mars månad. 

  • Letafors (Värmland, startår 1960): 23,1 mm den 15:e. Tidigare marsrekord 22,5 mm från 1962. Data för 2007-2010 saknas.
  • Kindsjön (Värmland, startår 1960): 22,3 mm den 15:e. Tidigare marsrekord 21,9 mm från 2021.
  • Löten (Dalarna, startår 1960): 18,4 mm den 15:e. Tidigare marsrekord 17,5 mm från 2023.

Övriga intressanta dygnsmängder från helgen

Utöver de tre nya dygnsrekorden förekom det några andra för årstiden stora dygnsmängder som förvisso inte nådde upp i rekord men ändå är av intresse.

I Tåsan (startår 1960) i norra Värmland förefaller det högst troligt att det gamla marsrekordet på 20,2 mm från 1967 slogs under helgen. Dessvärre var den inrapporterade mängden i form av en sammanslagen sådan. SMHIs policy är att inte interpolera fram rekord ifall det inte föreligger mycket starka skäl att göra så. Av detta skäl går det i nuläget inte att säga ifall Tåsan kommer att få ett nytt marsrekord eller ej. Det vet vi först när nederbörden för mars slutgranskats vilket sker i slutet av maj.

Något dygnsrekord i Uppland blev det inte i år men väl en toppnotering. Film fick 22,2 mm under lördagen den 16:e. Detta är den största dygnsmängd som uppmätts där under en marsmånad sedan nederbördsmätningarna inleddes 1982. Den tidigare toppnoteringen på 18,0 mm uppmättes så sent som ifjol, 2023. För rekordvärdighet krävs att en station har minst 50 års mätningar.

I Enköping i Uppland uppmättes under lördagen 20,6 mm vilket är den största dygnsmängden där i mars sedan 1983 då 22,2 mm föll där. Nederbördsmätningarna inleddes i augusti 1878 men data finns i digitaliserad form först från 1945 och framåt. Största dygnsmängden i mars under perioden 1945-2023 är 23,0 mm från 1959.

I Gustavsfors i Värmland finns data i digitaliserad form från 1949 och framåt men mätningarna inleddes redan 1917. Under fredagen den 15:e föll det enligt uppgift från observatören 21,9 mm där. För Gustavsfors del är det under de 75 år som förflutit bara den 26 mars 1995 som det fallit mer där. Den gången uppmättes 23,5 mm.

Hallstaberg (Västmanland, startår 1960) erhöll 18,2 mm under lördagen den 16:e. Detta är den fjärde största dygnsmängd som observerats där i mars efter de 21,5 mm som föll där den 25 mars 2023. 

Preliminärt: Östervålas dygnsmängd Upplands största på 50 år

Solig marsdag med snötyngda träd i Norduppland den 17 mars 2024.
Solig marsdag med snötyngda träd i Månkarbo några mil öster om Östervåla i Norduppland söndagen den 17 mars 2024. Foto: Margareta Berg Pettersson Förstora Bild

Allra mest nederbörd under den gångna helgen föll i Östervåla där man preliminärt fick 38,6 mm under lördagen den 16:e mars. Ifall detta värde står sig även efter slutgranskningen är det Upplands största dygnsmängd i mars på 50 år. Den 21 mars 1974 uppmätte Sättra 41,0 mm. Sättras värde är dessutom utifrån de data som digitaliserats den största dygnsnederbördsmängden som vi känner till har uppmätts i Uppland.

//Misha