Detta menas med "atmosfärisk bomb"

Atmosfärisk bomb är kanske inget officiellt meteorologiskt uttryck. Men det används ibland av meteorologer när lufttrycket i ett lågtrycks centrum sjunker med 24 hPa eller mer under ett dygn.

När lufttrycket i centrum av ett lågtryck sjunker så kallas det att lågtrycket fördjupas. Om det fördjupas så kraftigt att lufttrycket i centrum sjunker med minst 24 hPa över ett dygn, så talar vi om en "atmosfärisk bomb".

Ett exempel på en "atmosfärisk bomb" är stormlågtrycket Julia den 15-17 februari 2019. I det fallet skedde den kraftiga fördjupningen ute på Atlanten och lågtrycket rörde sig sedan till nordligaste Skandinavien.

Väderläge kl 13.00 fredagen den 15 februari 2019.
Väderläge kl 13.00 fredagen den 15 februari 2019. Illustration SMHI Förstora Bild
Väderläge kl 13.00 lördagen den 16 februari 2019
Väderläge kl 13.00 lördagen den 16 februari 2019 Illustration SMHI Förstora Bild

Även den beryktade stormen Gudrun den 7-9 januari 2005 uppfyllde kriteriet för en "atmosfärisk bomb", när tillhörande lågtryck fördjupades mycket kraftigt på sin bana från Brittiska öarna mot södra Skandinavien.

Snabba lågtrycksfördjupningar brukar kallas för atmosfäriska bomber av meteorologer. Exemplet är hämtat från stormen Gudrun 7-9 januari 2005 då tillhörande lågtryck fördjupades snabbt på sin bana från Brittiska öarna mot södra Skandinavien.

När lufttrycket stiger

Om lufttrycket stiger i centrum av ett lågtryck så säger vi att lågtrycket utfylls. Det finns dock inget känt uttryck för att beskriva lågtryck som utfylls hastigt.

Lufttrycket på en enskild plats

Det man mäter med en barometer är lufttrycksförändringen på en viss plats. Om lufttrycket faller så beror det vanligtvis på att ett lågtryck närmar sig. Om detta lågtryck samtidigt fördjupas blir av förklarliga skäl lufttrycksfallet kraftigare.

Om lågtrycket är en så kallad "atmosfärisk bomb" är normalt inget man själv kan avgöra utifrån en barometeravläsning, utan det krävs att man har tillgång till väderkartor som täcker större områden.