Mars 2024 - Mycket stationärt isläge

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, de högsta och lägsta observerades i Uddevalla. De högsta vågorna observerades på de östra farvattnen där de steg över 4 meter. Isläget var mycket stationärt och det var i stort sett detsamma i början som slutet av månaden. Det var inga större förändringar i ytvattentemperaturen heller. Det var bara havet i väster som visade på en svag ökning.

.