Yttrande över remiss om uppdaterad vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig

Diarienummer : 2024/1431/5.4.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad: