Februari 2024 - Nederbördsrekord och nytt svenskt vindrekord

Februari inleddes dramatiskt då stormen Ingunn drog in över norra Sverige med mycket blåsigt väder. Stekenjokk i Lapplandsfjällen noterade då nytt svenskt vindrekord med 51,8 m/s i medelvinden. Fem inlandsstationer i norra Norrland noterade nya byvindsrekord. Efter några dagars mildväder följde så en övergång till kallt vinterväder men från mitten av månaden tog mildluften definitivt över alltmer och den vita snön i söder förvandlades till vatten och vårlökarna kunde titta fram ur marken. Den 16 föll ovanligt stora nederbördsmängder i främst östra Svealand där några stationer noterade nya dygnsnederbördsrekord för februari. I Karlstad i Värmland blev hela månaden rekordblöt.

Temperatur - Mild avslutning på den kalendariska vintern

Norra Svealand samt större delen av Norrland fick en tämligen normal februarimånad (avser normalperioden 1991-2020). I södra och mellersta Götaland var det däremot en mildare månad än vanligt. I Skåne och Blekinge placerade sig flera stationer, däribland Lund, på plats 5-10 över mildaste februarimånader.

Februari är en av de månader där medeltemperaturen ökat kraftigt de senaste decennierna. Årets februari såg ett tag ut att kunna bli kallare relativt referensnormalperioden 1961-1990 men det milda vädret under månadens andra halva gjorde att underskotten vändes till överskott i hela landet. Senast Sverige som helhet hade en kall februari var 2018 och dessförinnan 2009-2011.

Efter en mycket mild och blåsig inledning av februari tog kalluften efterhand över. Den 9-12 februari förekom temperaturer på lokalt under -35° i Norrland. Det var även under dessa dygn månadens lägsta temperatur uppmättes. Den 11 hade Gielas i södra Lapplandsfjällen -40,8°. Det var dock endast mycket lokalt som temperaturer under -40° förekom. Månadens näst lägsta temperatur stod Abraur i mellersta Lappland för där temperaturen sjönk till -37,6° den 12. I Götaland och Svealand var det istället i allmänhet som kallast den 8-9. Den 8:e hade Särna i norra Dalarna -34,5° vilket blev Svealands lägsta medan Visby flygplats på Gotland stod för Götalands lägsta temperatur på -15,8° den 9:e. 

Från den 13:e började mildare luft ta över alltmer. Den 16:e uppmättes månadens högsta temperatur på 11,0° i Lund i Skåne. Det för årstiden milda vädret tillät den meteorologiska våren att börja etablera sig över Götaland från den 15:e februari. Ungefär i höjd med Mälardalen och norröver höll Kung Bore däremot ståndaktigt emot månaden ut.

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2024
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för februari 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under februari 2024
Månadsmedeltemperaturen under februari 2024. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare februarimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i februari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i februari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i februari (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Rekordblöt februari i Karlstad och Vallentuna

I norra Norrland blev det på de allra flesta håll en månad som var torrare än normalt (avser normalperioden 1991-2020). I Götaland och Svealand blev det en blöt eller mycket blöt februari. Lokalt var det fråga om en extremt blöt februarimånad med lokala rekord. 

Rekord i Karlstad och Vallentuna

I Karlstad i Värmland där nederbördsmätningar finns från 1858 och framåt var detta med 102,5 mm den allra nederbördsrikaste februarimånaden som observerats där. Det gamla februarirekordet på 93,1 mm var från den smällkalla februarimånaden 1966. 

I Vallentuna (startår 1953) norr om Stockholm var årets februari rekordblöt. Totalt föll 70,5 mm vilket överträffade det gamla februarirekordet på 66,4 mm från 1990.

Tredje blötaste februari i Västerås och Vomb i Skåne

I Västerås (startår 1858) i Västmanland blev detta den tredje blötaste februarimånaden efter februari 1904 och 1900. 

I Vomb i Skåne blev det den tredje nederbördsrikaste februarimånaden efter 2022 och 2002. Även i LundMalmö och Helsingborg var årets februari ovanligt nederbördsrik och placerade sig på en fjärdeplats. Precis som i Vomb räcker det för alla tre stationer att gå tillbaka till 2022 för att finna en blötare upplaga. 

I Nynäshamn (startår 1935) i Södermanland blev det med 73,8 mm den fjärde nederbördsrikaste februarimånaden. Rekordet på 82,0 mm är från februarimånaderna 1941 och 1937 medan 1950 intar tredjeplatsen på 74,1 mm. Data saknas dock för februari 2018-2020. Ingen av dessa månader var dock tillnärmelsevis lika nederbördsrik.

Andra mycket nederbördsrika stationer i februari

I Uppsala är det de senaste 130 åren bara februarimånaderna 1973, 1957 och 1898 som varit mer nederbördsrika. I Norrveda vid Upplandskusten var detta den största februarimängden sedan 1962 och den femte blötaste totalt sedan startåret 1936.

Mycket nederbördsrik februari var det även i Göteborg med totalt 130,3 mm vilket blev den fjärde blötaste februarimånaden som observerats där. Noterbart är att februarimånaderna 2022 och 2020 också var ovanligt nederbördsrika i Göteborg. Februarirekordet är från 2020 då det föll 137,4 mm. 

Dygnsnederbördsrekord noterades den 6 och 16 februari

Ett par tillfällen med för årstiden stora dygnsnederbördsmängder förekom under månadens lopp. 

I början av månaden gav milt och blåsigt väder lokalt stora nederbördsmängder i de norra fjällen. Katterjåkk i nordvästra Lappland fick under de fyra första dygnen 79 mm vilket är lika mycket som det normalt faller under hela februari (avser 1991-2020). Allra mest föll den 4:e februari då 31,6 mm uppmättes vilket även blev månadens största dygnsnederbördsmängd. Det var dock endast mycket lokalt som så pass stora mängder noterades. I övriga landet uppmättes endast omkring 10 mm som mest denna dag.

Även i Skåne var det mycket nederbördsrikt i början av månaden. Också där föll lokalt hela den normala månadsnederbörden under några få dygn. Vomb fick på tre dygn den 3-5 hela 51,5 mm vilket är mer än normalnederbörden (42,5 mm) för hela februari. Den 5 noterade Falsterbo 20,5 mm vilket är den näst största dygnsmängd som uppmätts där i februari efter de 22,0 mm som föll 1958.

Den 6 uppmätte Holmbo (startår 1945) i Östergötland 27,0 mm vilket var ett nytt dygnsnederbördsrekord för stationen. 

25,9 mm föll den 12 i Värmlandsnäs-Ekenäs i allra sydligaste Värmland i samband med ett omfattande nederbördsområde. Några dagar senare var det dags igen och åter igen var det nordvästra Götaland och sydvästra Värmland som erhöll de största mängderna. Rossö i Bohusläns skärgård uppmätte 29,5 mm den 15 februari.

Den 16 februari föll det mycket stora nederbördsmängder över främst östra Svealand med som mest 31,0 mm i Söderby-Karlsäng nordost om Östhammar i Uppland. Samtidigt noterade en handfull stationer, däribland Västerås, Hallstaberg och Landsort, nya dygnsnederbördsrekord för februari. 

Nya dygnsnederbördsrekord för februari

Sverigekarta som visar nederbördssumma under februari 2024
Nederbördssumma under februari 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under februari 2024
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för februari 2024. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2024 (742 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2024 (23 kB, pdf)

Vind - 51,8 m/s i medelvind i Stekenjokk

I samband med stormen Ingunn uppmättes en maximal medelvind på 51,8 m/s och en byvind på 58,7 m/s vid den extremt vindutsatta stationen Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen den 1 februari. Fem stationer på låg höjdnivå i norra Norrland noterade nya byvindsrekord. Däribland Rensjön nordväst om Kiruna som uppmätte en maximal byvind på 40,9 m/s. Värdet är den näst högsta byvind som uppmätts vid någon av SMHIs mätstationer i inlandet oavsett tid på året.

Utmed kusten var det till en början ont om några riktigt blåsiga tillfällen. Den 23 februari drog emellertid ett litet stormlågtryck namngivet Louis av den franska vädertjänsten in över västkusten. I samband med detta noterade Vinga i Västergötland som mest 30,4 m/s i medelvinden och 39,9 m/s i byarna. Det sistnämnda värdet var mycket nära det svenska byvindsrekordet för februari utanför fjällkedjan. Det sattes den 8 februari 2011 då Hanö i Blekinge uppmätte 40,2 m/s i byarna.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2024.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2024. Förstora Bild

Snö - Kraftig snötillväxt i fjällen i början av månaden

Det blåsiga och milda vädret under månadens inledning gjorde att snötäcket växte till sig rejält i fjällen. Den 1 hade den manuella stationen i Katterjåkk ett snödjup på 106 cm medan Storlien-Storvallen noterade 60 cm. Några dagar senare hade snödjupet vuxit till 174 cm i Katterjåkk på kvällen den 4 och 119 cm i Storlien-Storvallen på morgonen den 5. Det var således god snötillgång i fjällen lagom till det att sportloven inleddes i södra Sverige.  

I söder var det inledningsvis övervägande barmark i Götaland. I samband med omslag till kallare väder gav lågtryck den 6 nederbörd delvis i form av snö över Götaland som därmed åter snötäcktes till stor del. Till fettisdagen den 13 februari började mildluft i Götaland tära på snötäcket och efterhand blev alltfler områden i Götaland snöfria. Vid månadens slut var det snöfritt även i den sydöstra delen av Svealand.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 februari 2024
Snödjup den 15 februari 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 29 februari 2024.
Snödjup den 29 februari 2024. Förstora Bild

Solskenstid - Storlien soligast i landet

I södra Sverige blev det en övervägande solfattig februarimånad. I norr var bilden mer blandad. I Jämtlandsfjällen blev månaden soligare än normalt (avser 1991-2020). Storlien-Visjövalen hade 84 soltimmar vilket var flest i landet under februari. Månadens enskilt soligaste dygn blev med god marginal den 17:e februari. Gråast var det istället den 16:e och den 22:a.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2024.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal soltimmar under februari 2024.
Antal soltimmar i februari 2024. Förstora Bild

Åska - Ingunn gav en knall på Vänern och Louis sju i Västsverige

En blixturladdning blev det på månadens första dag när Ingunn drog förbi, en knall i Vänern hördes och registrerades. Fler var de den 23:e då Louis drog in över Västsverige då hela sju stycken registrerades över västra Götaland. 

Allra mest knallade det den 26:e då ett litet område med nederbörd drog upp över Götaland och södra Svealand med regn, snö och åska. Sammanlagt 21 blixtregistreringar gjordes då över södra Östergötland, norra Småland samt nordost om Ölands norra udde. Dagen innan, den 25:e, registrerades en knall söder om Emån i Småland.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under februari 2024.
Antal åskdagar under februari 2024. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under februari 2024.
Totalt antal blixtar under februari 2024. Förstora Bild

Vädret dag för dag - Stormen Ingunn inledde månaden

Årets andra månad inleddes mycket dramatiskt i norra Sverige. Strax väster om norra Norge fanns ett intensivt lågtryck. I dess centrum var lufttrycket strax under 945 hPa. Huvudcentrumet rörde sig under dagen över Nordnorge men spillde över på Sverige där det lägsta uppmätta lufttrycket blev 949,4 hPa i Ritsem. Detta är ett mycket lågt värde men det var faktiskt ännu lägre för bara några år sedan. I samband med stormen Ciara den 9-10 februari 2020 uppmättes 944,0 hPa vid Hemavans flygplats i Lapplandsfjällen.

Analys av väderläget klockan 01 den 1 februari 2024.
Analys av väderläget klockan 01 den 1 februari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Det intensiva lågtrycket medförde även mycket blåsigt väder över i stort sett hela fjällkedjan. Allra mest blåste det i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen med en medelvind på 51,8 m/s vilket är nytt svenskt rekord för högsta medelvind. Stekenjokk stod även för den högsta uppmätta byvinden, 58,7 m/s. Även in över Norrlands inland var det rejält blåsigt med stormbyar på sina håll, lokalt även orkanbyar. Fem stationer i norra Norrland noterade nya byvindsrekord, däribland Rensjön i nordvästra Lappland som hade 40,9 m/s i byarna. Temperaturmässigt var det en mild eller mycket mild öppning av februari med plusgrader i praktiskt taget hela landet.

Ingunn gav nytt svenskt och norskt vindrekord

Fortsatt blåsigt efter Ingunn på kyndelsmässodagen

Efter att Ingunn dragit bort åt nordost upp över Ishavet under dagen mojnade vinden till kvällen. Det var dock bara tillfälligt då ett nytt nederbördsområde kopplat till ett lågtryck i högsta hugg närmade sig från Atlanten. Nederbördsområdet drog under kyndelsmässodagen den 2 in över hela landet och såg till att dagen blev grådaskig, blåsig och med regn i söder och snö från norra Svealand och norrut. Största mängderna på omkring 15 mm föll i Västsverige. Mosekälla i Lapplandsfjällen rapporterade 17,8 mm medan Digernäset i Jämtlandsfjällen och Mollsjönäs i Västergötland fick 15,0 mm respektive 13,2 mm. Själva lågtryckscentrumet låg på kvällen mellan Island och Nordnorge. Samtidigt strömmade mildare luft in västerifrån.

Lördagen den 3 gav föraning om vår

Den 3 februari bjöd på sol, blåst och en föraning om vår i Östergötland.
Den 3 februari bjöd på sol, blåst och en föraning om vår i Östergötland. Snösmältningen gjorde att naturen anordnade en egen bäck som rann över en vandringsled. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Till den 3 hade riktigt mild luft etablerat sig över större delen av landet. Det var nu plusgrader långt upp över Norrland men samtidigt blåsigt eller mycket blåsigt med lokal storm i Lapplandsfjällen. Stekenjokk noterade som mest en maximal medelvind på 42,0 m/s och en byvind på 51,3 m/s. Lokalt förekom stormbyar även över inlandet i Jämtland. Föllinge hade 24,9 m/s i byarna. Lycksele i södra Lappland nådde inte riktigt upp i stormbyar men väl 23,4 m/s. Fullt lika blåsigt var det inte i söder men väl stormbyar lokalt längs syd- och västkusten. In över land hade Målilla i Småland som mest 20,3 m/s i byarna medan Malexander i Östergötland hade 20,2 m/s. På många håll i södra Sverige fick solen tillfälle att lysa i den milda västvinden. Karlshamn i Blekinge och Kalmar flygplats i Småland noterade båda landets högsta temperatur på 10,1° och även om det kändes i motvinden gav lördagen för många sörlänningar en föraning om vår.

I norr föll nederbörd som på en del håll i Jämtlands- och Lapplandsfjällen uppgick till 10-15 mm, lokalt mer. Frostviken i Hotagenfjällen i Jämtland fick 23,5 mm.

Lokalt kraftig nederbörd i fjällen

Under eftermiddagen och kvällen rörde sig lågtryckspaketet österut över Norrland och hade till på morgonen den 4 nått Bottenviken. Samtidigt splittrades lågtrycket nu upp i två dellågtryck vilka såg till att det blev en ostadig dag i norra Norrland. I norra Lapplandsfjällen var det lokalt fråga om kraftig nederbörd, Katterjåkk fick 31,6 mm. De senaste dygnens nederbörd som nu fallit i norra fjällen fick snödjupet att växa till sig ordentligt. Under kvällen uppmätte automatstationen i Katterjåkk kortvarigt månadens största snödjup på 174 cm. Där föll hela februaris normalnederbörd på 79 mm under månadens fyra första dygn. I söder passerade en del lättare nederbörd österut under dagen. Det var nu lite lägre temperaturer i hela landet jämfört med gårdagen.

Största dygnsnederbördsmängden i februari sedan 1958 i Falsterbo

Efter de senaste dagarnas blåst bjöd den nya arbetsveckan med start den 5 på lugnare väder i hela landet. I norra Norrland var det mest molnigt väder. Dellågtrycket över Bottenviken hade nu rört sig bort mot Ryssland medan den andra delen över Norska havet rörde sig västerut. Detta öppnade upp för en mycket svag utlöpare till ett högtryck över Ishavet att smita in norrifrån. I främst Svealand och södra Norrland blev det en solig dag och allmänt lägre temperaturer i hela landet. Över södra Götaland var det inledningsvis också soligt men i takt med dagens lopp tätnade molntäcket alltmer. Molnen i Götaland den 5 följdes av ett omfattande nederbördsområde kopplat till ett lågtryck på Nordsjön som framåt kvällen drog in över sydligaste Götaland.

Falsterbo (startår 1880) fick 20,5 mm vilket är den näst största dygnsnederbördsmängden som uppmätts där i februari efter 1958 då rekordet på 22,0 mm observerades. Allmänt föll det annars 15-20 mm i Skåne.

Kallt samiskt nationaldagsfirande

Samernas nationaldag den 6 februari bjöd på kallt vinterväder i norr med en hel del sol i Västerbotten samt södra och mellersta Norrbotten. Lokalt var det omkring -30° i Tornedalen med som lägst -32,3° i Karesuando i Lappland. Kallt även ner till norra Götaland med flera minusgrader under morgonen. Härsnäs i Östergötland hade -9,1° medan Linköping-Malmslätt rapporterade -9,0°. Under eftermiddagen rörde sig huvudlågtrycket kopplat till nederbördsområdet in över Götaland och med det spred sig nederbörden över hela Götaland samt sydligaste Svealand. På sina håll i Götaland var det fråga om stora nederbördsmängder. Vomb (startår 1941) i Skåne uppmätte 21,8 mm under nederbördsdygnet den 6:e. Detta är den näst största dygnsmängden som observerats där i februari efter 24,6 mm från 2005. Från Östergötland rapporterade Holmbo (startår 1945) under samma dygn 27,0 mm. Detta är den största dygnsnederbördsmängd som observerats där under en februarimånad. Det tidigare februarirekordet på 26,8 mm var från 2005. Samtidigt ökade snödjupet där från 2 till 28 cm. Till kvällen och natten den 7 hade lågtrycket nått ut över Östersjön varefter kalluften kunde dra ner över hela landet.

Kallt vinterväder den 7-8

Kallt vinterväder härskade den 7-8 med varierande molnighet runtom i landet samt här och var lätt nederbörd. I norr nu rejält kallt med lokalt under -35°. Gielas i södra Lapplandsfjällen rapporterade -36,8° på morgonen den 7. Ett mindre lågtryck drog in över södra och mellersta Götaland och gav som mest drygt en decimeter nysnö. Den 8 var det nu istället kallast i norra Dalarna och Härjedalen. Särna i Dalarna hade -34,5° följt av -33,5° i Ljusnedal i Härjedalen. I Götaland var Horn i Östergötland kallast med -14,9°.

Ytterligare lite kallare var det påföljande morgon med som lägst -35,3° i Sveg i Härjedalen. I Götaland hade Visby flygplats på Gotland -15,8°. Inofficiellt förekom ungefär lika låga temperaturer i norra Dalsland. 

Mycket kallt i norr

Den 9 blev inledningsvis en kall mellandag. I norr förstärktes en högtrycksrygg alltmer och där var det på många håll 10-20 grader kallt dagtid. I söder tilltog vinden efterhand under sena dagen samtidigt som lätt nederbörd rörde sig in över Skåne söderifrån. Anledningen till detta var ett omfattande lågtrycksområde över Brittiska öarna som pressade på. Nederbörden rörde sig under den 10-11 upp över Götaland och Svealand samt sydligaste Norrland. Högtrycksryggen i norr höll dock emot och förstärktes. I Norrland mycket kallt med under -30° på flera håll. Den 10 hade södra Norrland de lägsta temperaturerna medan det den 11 istället var norra Norrland som var kallast. Ljusnedal i Härjedalen hade -35,6° den 10 medan Gielas i södra Lapplandsfjällen uppmätte -40,8° på morgonen den 11. Gielas värde var även den lägsta februaritemperatur som uppmätts i Sverige sedan 2012 då Naimakka hade -42,8°.

Oväder i Västsverige och mycket kallt i norr

Även den 12 var det lokalt under -35° i norra Norrland, Abraur i Lappland noterade -37,6° vilket var månadens näst lägsta temperatur. Medan det kalla eller mycket kalla vädret i norr fortsatte rörde sig ett omfattande nederbördsområde kopplat till ett lågtryck över Tyskland-Polen in söderifrån under morgonen. Lokalt var det fråga om stora mängder i de västra delarna av Götaland och sydvästra Värmland. Värmlandsnäs-Ekenäs erhöll 25,9 mm. Skara i Västergötland fick 20,9 mm och det är deras tredje största dygnsnederbördsmängd som uppmätts under en februarimånad. Lokalt föll nederbörden som underkylt regn på de kalla vägbanorna i Götaland vilket gav upphov till halka. 

Ostadig fettisdag och alla hjärtans dag

Nederbörden i söder fortsatte norrut och den 13 var det istället södra Norrlands tur att få de största mängderna, där i form av snö. Bollnäs i Hälsingland fick 29,0 mm, Sidsjö i Medelpad 20,5 mm medan Härnösand i Ångermanland noterade 20,3 mm. I nordöstra Norrland fortsatt högtrycksbetonat och ordentligt kallt med som lägst -32,9° i Älvsbyn i Norrbotten. I den västra delen av norra Norrland betydligt mer moln och där även dämpad kyla. Nederbörden rörde sig ytterligare något norrut till på alla hjärtans dag den 14:e februari men mängderna var nu betydligt mer modesta. Som mest omkring 5 mm. Samtidigt orkade inte högtrycket i nordost hålla emot längre utan tackade för sig och drog bort. Detta gav utrymme för mildare luft att röra sig in över landet vilket blev särskilt tydligt i nordöstra Norrland.

Allt mildare i söder

Till det numera riksbekanta datumet 15 februari då den meteorologiska våren får börja anlända blev det inledningsvis milt, grått och ruggigt väder i söder. Allmänt över nollstrecket i Götaland, kring nollan i större delen av Svealand samt sydostligaste Norrland medan det i övrigt höll sig på minussidan. Ett lågtryck fanns ute över Nordsjön. Under eftermiddagen rörde sig en varmfront kopplat till detta in från sydväst. Fronten föregicks av nederbörd som letade sig in över Götaland och västra Svealand under kvällen. I främst nordvästra Götaland var det fråga om riklig nederbörd. Rossö i Bohusläns kustland fick 29,5 mm medan närliggande Uddevalla uppmätte 29,0 mm. Bakom fronten fördes riktigt mild luft upp och Malmö i Skåne nådde på kvällen upp i 8,4° vilket blev landets högsta temperatur den dagen. 

Nederbördsrekord och tillfälligt tvåsiffrigt i Skåne

Till på dagen den 16 hade mildluften nått upp över Götaland, Svealand och allra sydligaste Norrland. Tyngdpunkten på nederbörden låg nu över östra Svealand. Där var det fråga om för årstiden mycket stora mängder på 20-30 mm. Allra mest fick Söderby-Karlsäng nordost om Östhammar i Uppland där det föll 31,0 mm. Några stationer med långa eller medellånga mätserier, däribland Västerås, Kristinehamn, Örskär och Landsort, noterade nya dygnsnederbördsrekord för februari. Även i västra Götaland och sydöstra Norrland var det fråga om betydande mängder nederbörd. Mollsjönäs i Västergötland noterade 26,4 mm medan Härnösand i Ångermanland rapporterade 20,5 mm.

Nya dygnsnederbördsrekord för februari

Det var nu mycket milt med åtskilliga plusgrader i Götaland. I Skåne och Halland nådde temperaturen på flera håll upp i 10 grader. Allra mildast var det i skånska Lund med 11,0° vilket blev månadens högsta temperatur. Tvåsiffrigt var det även i Göteborg i Västergötland.

Under eftermiddagen började den allra mildaste luften nu långsamt pressas undan österut. Detta då lågtryckets centrum rörde sig österut över Svealand. Samtidigt började lågtrycket fördjupas och då det väl dragit bort till Finland under lördagen kunde torrare och kallare luft strömma söderut över landet. Detta gjorde att molnen rensades undan och den 17 bjöd på en solig dag på många håll i landet. Allmänt plusgrader dagtid i Götaland samt södra och mellersta Svealand medan det i norr var överlag ensiffriga minusgrader.

Lördagen den 17 februari bjöd på soligt väder på många håll. I Motala ström i Norrköping hade den mycket nederbördsrika vintern ihop med snösmältning satt sina spår.
Lördagen den 17 februari bjöd på soligt väder på många håll. I Motala ström i Norrköping hade den mycket nederbördsrika vintern ihop med snösmältning satt sina spår. Vattenflödet var där det högsta på flera decennier. Foto Alexandra Ohlsson Förstora Bild

En passerande högtrycksrygg gav en klar och kylig natt med minusgrader i praktiskt taget hela landet. Efter en kall morgon med sol på många håll tätnade molnen i södra Sverige västerifrån under dagen den 18:e då ett nytt nederbördsområde hörandes till ett litet lågtryck var på väg in. I södra Götaland var det fråga om stora nederbördsmängder. Baramossa i sydligaste Halland fick 29,3 mm. Helsingborg (startår 1926) i Skåne fick 23,5 mm vilket är en av de största dygnsmängder som observerats där under en februarimånad.

Mild och ostadig sportlovsvecka med vårkänningar

Den andra sportlovsveckan den 19-25 februari kom att domineras av mildväder och slask i söder till förtret för många sportlovsfirare.

I delar av mellersta och norra Norrland var morgonen den 19:e klar och kall med som lägst -30,4° i Nattavaara i mellersta Lappland. Där tätnade molnen under dagen men fortsatt mest uppehåll och grått väder. I söder rörde sig söndagens lågtryck långsamt österut över Götaland och södra Svealand där det blev en ostadig dag. De största nederbördsmängderna hamnade nu över östra Götaland och östra Svealand. Framåt kvällen mattades nederbörden av och följdes i norra Östergötland och östra Svealand av dis och dimma på flera håll. 

Efter en ostadig dag i sydöstra Sverige följde så en mellandag i hela landet med mycket moln och längs västkusten en del dis och dimma. I sydöstra Norrland förekom det en del sol. Under natten rörde sig nya fronter med nederbörd in västerifrån vilket gav 16,0 mm för nederbördsdygnet den 20:e i Kållered i Västergötland.

Den 21 inleddes med ostadigt väder i hela landet. Efterhand drog fronterna och nederbörden bort österut. Detta följdes av uppehåll men med dis och dimma på många håll över norra Götaland upp till mellersta Norrland. Uppehållet var bara kortvarigt. Ett djupt lågtryck över Island styrde vädret med fast hand och skickade under förmiddagen den 22 in nya fronter med nederbörd över landet. De största mängderna från denna front hamnade i Ångermanland där Hattsjöbäcken uppmätte 15,9 mm.

Stormen Louis närmade sig västerifrån

Vid Brittiska öarna fanns ett lågtryck som under eftermiddagen den 22:a fördjupades på sin väg österut. Den franska vädertjänsten namngav lågtrycket Louis. Under natten den 23:e rörde sig lågtrycket in över Danmark där det hade fått namnet Rolf. Samtidigt hade den tyska vädertjänsten döpt lågtrycket till Wencke vilket är ett kvinnligt namn. Även om kärt barn har många namn behölls namnet Louis här i Sverige. 

Louis högsta vindar uppmättes i Sverige

Under morgontimmarna den 23 drog Louis in över Västsverige. De  högsta vindarna förekom turligt nog inom ett begränsat område. Fyra stationer utmed norra västkusten noterade storm i medelvinden och orkan i byarna. In över land i västra Götaland förekom stormbyar. Den allra högsta medelvinden och byvinden i samband med Louis uppmättes vid Vinga utanför Göteborg. Där blåste det som mest 30,4 m/s i medelvinden och 39,9 m/s i byarna. För den kopplade mätserien Vinga-Trubadurens del får man gå tillbaka till stormen Gudrun den 8-9 januari 2005 för att finna en lika hög medelvind. Stormbyar förekom vid tre inlandsstationer, Göteborg, Såtenäs och Hällum, alla tre belägna i Västergötland. Såtenäs uppmätte 29,0 m/s medan Hällum och Göteborg noterade 28,3 m/s respektive 24,8 m/s.

Under dagen rörde sig lågtryckspaketet Louis med bibehållen intensitet norrut för att till på kvällen hovra strax utanför mellersta Norges västkust. Nederbörden som under natten och morgontimmarna varit som kraftigast i Götaland och västra Svealand hade till kvällen förflyttats till norra Norrland.

De största mängderna i samband med Louis blev för de båda nederbördsdygnen

  • 17,1 mm i Tvingelshed i Blekinge den 22:a
  • 20,9 mm i Hattsjöbäcken den 23:e

Temperaturmässigt var det mycket milt i hela landet med plusgrader även allra längst i norr. Högsta dagstemperaturen på 9,4° uppmättes i Kristianstad i Skåne.

Lågtryck från Polen över Gotland

Runt midnatt den 24 hade frontzonen i anslutning till Louis nått upp till trakterna kring Treriksröset. Samtidigt började lågtrycket nu att fyllas ut. Tillfälligt uppklarnande över delar av östra Götaland och östra Svealand. I övrigt grått och ostadigt. Medan Louis fylldes ut alltmer bildades ett litet lågtryck nere över kontinenten. Detta drog under dagen upp strax öster om Gotland där Ljugarn på öns ostsida rapporterade 13,9 mm. Även allra ostligaste Svealand berördes. I övriga Sverige en dag med mycket moln och fortsatt mycket milt i hela landet. Lund uppmätte 10,2° men temperaturer på runt 5° förekom lokalt ända upp i norra Lapplandsfjällen. Stora Sjöfallet uppmätte 6,7° och i Abisko hade man som mest 5,8°.

Allmänt lite stabilare avslut av månaden

Resterna av Louis fortsatte att tappa sugen den 25 men bidrog till att underhålla en mild sydvästlig luftström över landet. En del nederbörd fördes in över Götaland och Svealand med de största mängderna i västra Götaland. Härryda i Västergötland noterade 13,0 mm. 

Ett högtryck med centrum väster om Brittiska öarna skickade den 26 in en utlöpare från väster. Samtidigt fördes ett område med nederbörd i form av både snö och regn upp över de centrala delarna av Götaland och södra Svealand från sydost under dagen. Asker i Närke fick 16,1 mm. I Norrland varierande molnighet och fortsatt mycket milt. Dagens högsta temperatur på 9,9° stod Karlshamn i Blekinge för.

Utlöparen från högtrycket i väster gav en klar natt över norra Svealand och södra Norrland med som lägst -21,8° i Ljusnedal i Härjedalen. Ett djupt lågtryck öster om Island såg till att molnen tätnade på västerifrån i Norrland men över östra Norrland kunde solen dröja sig kvar under dagen. I söder molnigt på de allra flesta håll med lokal dimma. Allmänt lite lägre dagstemperaturer nu med som högst 6,3° i Målilla i östra Småland.

Lågtrycket i väster såg till att en front med splittrad nederbörd rörde sig österut över landet den 28:e. Där inte nederbörd föll blev det allmänt en grå dag. Undantaget var stora delar av Jämtland där solen fick utrymme att visa sig. Fortsatt milt i hela landet.

2024 års "bonusdag" skottdagen den 29:e februari bjöd på mycket moln i hela landet. Natten var mild med temperaturer som bara lokalt sjönk under -10° i Norrland. Ett lågtryck hade nu fått sitt centrum mellan Island och Storbritannien. Under morgonen skickade det in en front med tillhörande nederbörd. I Svealand och Norrland var nederbörden i allmänhet lätt men i nordvästra Götaland var den av mer ihållande karaktär. Lysekil i Bohuslän fick 26,3 mm vilket passande nog konkluderade en i söder nederbördsrik månad. I sydöstra Götaland uppehåll på de allra flesta håll och i en stor del av Skåne även en del sol. Dagens högsta temperatur på 8,3° stod Torup i Halland för.

Högsta temperatur, februari 2024
Norrland +6,9° den 24 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +8,8° den 3 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +11,0° den 16 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, februari 2024
Norrland -40,8° den 11 Gielas (Lappland)
Svealand -34,5° den 8 Särna (Dalarna)
Götaland -15,8° den 9 Visby flygplats (Gotland)
Högsta nederbörd, februari 2024
Norrland 94,2 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 108,2 mm Hammarö (Värmland)
Götaland 156,1 mm Mollsjönäs (Västergötland)
Lägsta nederbörd, februari 2024
Norrland 8,8 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 31,1 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 27,7 mm Fårösund-Ar A (Gotland)
Högsta lufttryck, februari 2024
Norrland 1030,8 hPa den 18 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1032,2 hPa den 18 Malung (Dalarna)
Götaland 1033,7 hPa den 17 Hästveda (Skåne) och den 18 Kosta (Småland)
Lägsta lufttryck, februari 2024
Norrland 949,4 hPa den 1 Ritsem (Lappland)
Svealand 966,1 hPa den 23 Blomskog (Värmland)
Götaland 961,5 hPa den 23 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2024
Norrland 174 cm den 4 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 102 cm den 16-22, 24, 25 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 40 cm den 13 Bäckefors (Dalsland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm februari 2024 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i februari 2024 (5 kB, pdf)