Nya dygnsnederbördsrekord för februari

De senaste dygnen har bjudit på två omfattande nederbördsområden vilka gett stora mängder i södra Sverige. För nederbördsdygnet den 16 februari föll lokalt 30 mm i östra Svealand. Detta är ovanligt mycket för att vara i februari som klimatologiskt sett är en av årets torraste månader.

Sex stationer noterade nya februarirekord 

För några stationer med långa eller medellånga mätserier noterades nya dygnsnederbördsrekord för februari under fredagen.

  • Västerås (Västmanland, startår 1858): 27,5 mm. Tidigare rekord 23,6 mm från 2011.
  • Örskär (Uppland, startår 1881): 22,7 mm. Tidigare rekord 21,6 mm från 2018. 
  • Landsort (Södermanland, startår 1879): 24,6 mm. Tidigare rekord 21,6 mm från 2005.
  • Kolsva (Västmanland, startår 1930): 23,9 mm. Tidigare rekord 22,1 mm från 1990. 
  • Norrveda (Uppland, startår 1936): 25,4 mm. Tidigare rekord 23,9 mm från 2022. 
  • Kristinehamn (Värmland, startår 1917): 28,8 mm. Tidigare rekord 24,0 mm från 2011. 

Preliminärt mest nederbörd under fredagsdygnet fick Söderby-Karlsäng nordost om Östhammar i Uppland med 31,0 mm.

Analys av väderläget klockan 13 fredagen den 16 februari 2024.
Analys av väderläget klockan 13 fredagen den 16 februari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Största februarimängden på minst 80 år

För följande två stationer gäller att båda upprättades före 1945. Till dags dato har observationer från dessa endast digitaliserats från 1945 och framåt. Därmed kan vi inte säkert veta ifall det rör sig om nya dygnsrekord för februari. Det vi däremot kan konstatera är att årets värden är de största under en februarimånad på minst 80 år.

  • Vattholma (Uppland): 30,7 mm. Tidigare rekord 22,2 mm från 1973. Startår 1905, digitala data från 1945.
  • Enköping (Uppland, startår 1878): 24,9 mm. Tidigare rekord 22,3 mm från 2012. (Digitala data från 1945).

Största dygnsmängden i Stockholm i februari på minst 204 år

Vid Observatoriekullen i Stockholm föll 25,9 mm under fredagen. Detta är den största dygnsnederbördsmängd som uppmätts under en februarimånad på minst 165 år. Den tidigare toppnoteringen på 23,0 mm härrörde från februarimånaderna 1953 och 1924.

Nederbördsmätningarna i Stockholm inleddes redan 1786 men för perioden 1786-1859 förekom flera tillfällen då nederbördsmängden mätts över mer än ett dygn. I sådana fall behöver nederbördsmängden portioneras ut vilket gör det hela betydligt vanskligare. Det vi ändå vet är att ingen av februarimånaderna 1821-1859 hade en månadsmängd eller en sammanslagen mängd som var större än 25,9 mm. 

Således får vi därför gå tillbaka till åtminstone 1820 (dvs 204 år) för att eventuellt finna en större dygnsnederbördsmängd för februari i Stockholm. 

Uppsalas största dygnsmängd i februari på minst 147 år

I Uppsala föll det 26,0 mm under fredagen. Detta är den största dygnsmängd som uppmätts i februari på åtminstone 147 år. Det finns officiellt sett ett större dygnsnederbördvärde på 30,0 mm från den 25 februari 1877. Det värdet förefaller förhållandevis osäkert då både Stockholm och Gävle fick klart mindre nederbörd det dygnet med 8,5 respektive 3,8 mm. Detta kräver en noggrannare analys vilket det i nuläget inte finns tid för. Med det sagt var fredagen den 16 februari 2024 det nederbördsrikaste februaridygnet i Uppsala på mycket länge.

//Misha & Sverker