Nyhetsarkiv

Nu kan man namnge sina beräkningar i verktyget VOSS

VOSS - det enkla och fria verktyget för kommuners inledande kartläggning och objektiva skattning av luftkvalitet - har fått en ny funktionalitet som efterfrågats. Möjlighet att namnge beräkningsfall gör att man nu kan få en bättre dokumentation av sina VOSS-beräkningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

VOSS – ett fritt verktyg för kommuners inledande kartläggning och objektiva skattning av luftkvalitet

Alla kommuner ska ha koll på sin luftkvalitet. I de fall det var länge sedan kommunen kontrollerade luftkvaliteten, eller om det inte har gjorts tidigare, ska en inledande kartläggning genomföras. Reflab-modeller har nu på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett verktyg som kan vara till hjälp …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vilken luftkvalitetsmodell i vilken tätortsmiljö?

Det finns idag ingen standard eller vägledning för hur spridningsmodellering i tätbebyggda områden ska ske. För att få fram bra underlag till olika beslutssituationer och vid kontroll av luftkvaliteten är det viktigt att modellen som används är väl lämpad för ändamålet. Just nu pågår ett projekt, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Senast den 30 juni ska modellberäknade data från 2016 och resultat från objektiv skattning rapporteras till datavärden, som sedan augusti 2016 är SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI ny datavärd för luftkvalitetsdata

Nu tar SMHI över det nationella datavärdskapet för luftkvalitet. SMHI ska ta emot, lagra och publicera luftmiljödata från främst kommuner, länsstyrelser och nationella aktörer som gör mätningar. I datavärdskapet ingår också att rapportera svensk luftkvalitetsdata till EU.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SIMAIR användardagar på SMHI

Den 26-27 oktober samlades användare av luftmiljösystemet SIMAIR från hela landet i Norrköping. Dag ett bestod av ett späckat schema av föreläsningar varvat med frågestund och mingel.

Publicerad: Senast uppdaterad:

CAMS användar-workshop

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) bjuder in till en workshop riktad till användare av deras data-tjänster. Workshopen hålls 19 oktober i Riga i Lettland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljö ett gemensamt intresse i Norden

Vid det nordiska referenslaboratoriemötet 4 maj diskuterades nya möjligheter och behov av internationellt samarbete inom luftmiljöområdet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dalarnas luftvårdsförbund bjöd in Reflab-modeller

Reflab-modeller mötte Dalarnas luftvårdsförbund i Falun 17 mars för att prata om modellering av luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Reflab – modeller besökte Naturvårdsverkets MKN-dagar

Den 23-24 februari anordnade Naturvårdsverket ett seminarium om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. En mängd frågor med anknytning till MKN avhandlades. Reflab – modellers Heléne Alpfjord och Sven Kindell deltog den första dagen då rubriken för dagen var Introduktion till kontroll av MKN …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad