Det händer på webbplatsen - bl.a. finns nu fler modellbeskrivningar

Reflab - modeller arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Exempelvis har under året tillkommit tre nya modellbeskrivningar.

Reflab - modeller's webbplats är innehållsrik och vi vill gärna uppmuntra till att "klicka runt" och se vad som finns i det ganska omfattande materialet.

Vi arbetar ständigt vidare med webbplatsen. Under 2018 har t.ex. tre tidigare saknade modeller tillkommit i modellkatalogen "Mer om modellerna": AUSTAL2000, OpenFOAM och Dispersion. Vi uppdaterar texter och lagar brustna länkar. För länkarna inleder vi nu en samlad insats för att se till att alla ska fungera. Därefter kommer detta att bevakas kontinuerligt.

Du är mycket välkommen att höra av dig med synpunkter och tips om webbplatsen - t.ex. om det är något som du tycker saknas.
Kontakta oss!

2019: Arbetet med webbplatsen har pausats i avvaktan på besked om konsekvenserna av nedskärningarna i Naturvårdsverkets anslag i statsbudgeten som riksdagen antog i december 2018. Reflab - modeller drivs av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket.