SMHI bidrar till förbättrad luftkvalitet genom CAMS-konsortiet

SMHI deltar tillsammans med flera andra partner i CAMS-konsortiet (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) som tillhandahåller och utvecklar luftkvalitetsprodukter över Europa. Du kan besöka onlinetjänsten för att se luftkvalitetsprognoser för flera föroreningar och ladda ned resultaten för egen vidarebearbetning.

SMHI bidrar till Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) med vår atmosfärskemiska transportmodell MATCH tillsammans med elva andra institut över hela Europa. CAMS bygger på en symbios mellan atmosfärskemiska modeller och observationer av kemiska ämnen i atmosfären där satellitmätning ger ett viktigt bidrag.

Dagliga luftkvalitetsprognoser för föroreningar

CAMS ger luftkvalitetsprognoser och analyser över Europa. Varje modell i CAMS levererar prognoser för koncentrationer av flera föroreningar, till exempel ozon, kvävemonoxid och kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar och pollen från olika trädslag beroende på säsong.

Varje dag gör varje partner en beräkning av atmosfärskoncentrationer, ett resultat av en matematisk kombination mellan modellresultaten och mätningar av respektive atmosfärskomponent. Detta kallas analys.

Återanalysen är en liknande produkt som släpar två år efter de faktiska mätningarna, på grund av den valideringsprocess som genomförs av medlemsstaterna. Med den bästa informationen från modellerna och observationerna kan återanalysen användas som en konsekvent tidsserie för analys av trender för luftföroreningar, det vill säga hur koncentrationerna av en viss förorening utvecklas i tiden, och kan också visa på processer som saknas i modellen, som exempel på tillämpningar.

Med elva deltagande institut kan ett sammanvägt resultat tas fram (sk ensemble) som i våra utvärderingar ofta har ett försteg mot de enskilda modellerna. Produktionen blir också mer stabil mot störningar som ibland drabbar alla ingående modeller.

Informationen uppdateras på webbplatsen European air quality – CAMS och kan ses i form av grafer och kartor.

CAMS erbjuder en rad olika produkter utöver de som SMHI bidrar till, såsom globala luftkemiska data av reaktiva gaser (ozon, NO2 med flera) liksom klimatrelaterade gaser (CO2, metan med flera) samt UV-strålning där ozon spelar en viktig roll för hur transparent atmosfären är för UV-strålning från solen.

12 kartor över Europa som illustrerar CAMS prognos för PM2,5
Exempel på prognos från CAMS för PM2,5 för Europa den 9 januari 2024 12 UTC (körningen startade den 9 januari 2024 00UTC). Illustration atmosphere.copernicus.eu Förstora Bild