Ingen mätbar nederbörd i Örnsköldsvik i maj

Maj 2024 var mycket torr och allra torrast var det i Ångermanland och Medelpad. Där fick minst åtta stationer mindre än 1 mm sammanlagt och från Örnsköldsvik rapporterades ingen mätbar nederbörd under månaden.

Bilden visar ett foto av nederbördsstationen i Örnsköldsvik
Stationen i Örnsköldsvik den 29 april 2023. Foto SMHI Förstora Bild

Senast vi hade en majmånad utan mätbar nederbörd var i maj 1991. Den gången var det i Grebbestad i Bohuslän som det inte gick att tömma något ur nederbördsmätaren på hela månaden.

Om vi vill hitta majmånader utan mätbar nederbörd över lite större områden får vi gå rätt långt tillbaka i tiden, framför allt till maj 1947, 1941, 1933 och 1918.

Minsta årsnederbörd och månadsnederbörd

Vad betyder egentligen ingen mätbar nederbörd?

Jag har använt det lite krångliga uttrycket ingen mätbar nederbörd. Varför inte ett mer slagkraftigt ord som exempelvis kruttorrt?

Det är svårt att rent mättekniskt fastställa att det inte fallit en droppe regn under en mätperiod. Mycket små regnmängder kan förbises och nederbörden kan hinna avdunsta till nästa mättillfälle.

Den minsta nederbördsmängd som rapporteras är 0,1 mm. Med ingen mätbar nederbörd under en månad menar vi då att inget dygn har kommit upp i 0,1 mm eller mer. I det här aktuella fallet från Örnsköldsvik rapporterades att det förekommit någon form av regn den 11 maj, men inget som kom upp i den mätbara mängden 0,1 mm.

Allra torraste månaden överhuvudtaget i Övik 

Örnsköldsvik har överhuvudtaget inte haft en så här torr månad oavsett tid på året. Stationen i Örnsköldsvik startade i november 1940 och den tidigare torraste månaden var april 1944 med 0,8 mm.

Det blev nytt eller tangerat rekord för torraste majmånad även för en del andra stationer i Ångermanland, Medelpad och södra Lappland.

I Härnösand tangerades ett majrekord som stått sig ända sedan 1859. I Örnsköldsvik, Hemling, Stordalen/Midlanda, Skagsudde och Åkroken var maj 2024 den torraste månaden oavsett tid på året.

Rekord för lägsta majnederbörd
Station Maj 2024 Tidigare rekord för maj Landskap Startår
Örnsköldsvik 0,0 mm 2,0 mm maj 2008 Ångermanland 1940
Hemling 0,3 mm 6,6 mm maj  1978 Ångermanland 1970
Stordalen/Midlanda 0,4 mm 4,4 mm maj 1976 Medelpad 1943
Skagsudde 0,4 mm 3,0 mm maj 2008 Ångermanland 1964
Härnösand 0,9 mm 0,9 mm maj 1859 Ångermanland 1858
Åkroken 1,8 mm 6,2 mm maj 2008 Ångermanland 1955
Lycksele 2,1 mm  3,0 mm maj 1947 Lappland 1945
Glommersträsk 2,3 mm 9,0 mm maj 1978 Lappland 1958

Sverker Hellström