Minsta årsnederbörd och månadsnederbörd

Det finns osäkerheter kring de flesta av de lägsta uppmätta årsnederbördsmängderna. Därför är det svårt att tala om egentliga rekord. För alla tolv kalendermånader finns exempel då ingen mätbar nederbörd rapporterats. 

Minsta årsnederbörd

Många av de allra minsta årsnederbördsmängderna är av rätt gammalt datum och av detta och andra skäl ganska osäkra. Det är därför svårt att fastställa svenska rekord för minsta årsnederbörd. Sammanställningen ska snarast ses som en redovisning av de lägsta värden som inte helt kan förkastas.
Den lägsta årsnederbörden detta århundrade är 210,9 mm i Abisko (Lappland) år 2023.

De sex minsta årsmängderna

 • 142,8 mm i Lannavaara (Lappland) år 1933
  Värdet publicerades i Nederbörden i Sverige 1933, men årssumman är omkring 100 mm lägre än för övriga omkringliggande stationer.
 • 146,3 mm i Västerås (Västmanland) år 1874
  Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser  Sverige 1874, men årssumman är 100-200 mm lägre än för övriga stationer.
 • 172,1 mm i Karesuando (Lappland) år 1891
 • 174,6 mm vid Abisko Aut år 1994
  Den automatiska nederbördsmätningen hade ett flertal avbrott under år 1994 och en del värden är interpolerade med hjälp av den parallella manuella nederbördsmätningen.
  Den manuella nederbördsmätningen i Abisko gav 228,9 mm under år 1994.
 • 177,7 mm i Vittangi (Lappland) år 1891
 • 189,4 mm i Abisko (Lappland) år 1976
  En parallell kompletterande nederbördsmätning vid stationen gav 213,1 mm under år 1976.

Minsta månadsnederbörd

Det finns ett ganska stort antal månader då åtminstone någon station i Sverige inte rapporterat någon mätbar nederbörd. Med mätbar nederbörd menas 0,1 mm eller mer. Många av dessa fall ligger rätt långt tillbaka i tiden och med bara en eller några enstaka stationer utan mätbar nederbörd. Det gör dessa fall något osäkra.

Månader utan mätbar nederbörd är definitivt vanligast under första halvåret, medan sådana månader är betydligt ovanligare under andra halvåret.

Bland månader med mer utbredda områden utan mätbar nederbörd förtjänar att nämnas mars 2022, juni 1992, april 1974, mars 1964, februari 1959, augusti 1947, maj 1947, maj 1941 och oktober 1920.

För alla årets tolv månader finns exempel då åtminstone någon station i Sverige inte rapporterat mätbar nederbörd, men i framför allt november och december har det hittills inte förekommit någon månad med mer utbredda områden utan mätbar nederbörd.

I den här tabellen finns det senaste fallet och ytterligare några intressanta exempel för respektive månad.

Månader utan mätbar nederbörd

 • Januari 1997 1964 1941
 • Februari 1986 1959 1947 1932 1891
 • Mars 2022 1964 1956 1953 1942
 • April 2019 1974 1957 1912 1902
 • Maj 1991 1947 1941 1933  1918
 • Juni 1992 1969 1888
 • Juli 2018 1994 1904
 • Augusti 2002 1955 1947
 • September 1939 1936
 • Oktober 2015 1920
 • November 1933 1902 1892
 • December 1957 1933 1932