Högsta årsnederbörd

De allra högsta årsnederbördsmängderna är i huvudsak uppmätta under det här århundradet. De största officiella årsmängderna är samtliga rapporterade från västsidan av Sydsvenska höglandet.

Högsta årsnederbörd

Första gången mängder över 1500 mm under ett år rapporterades från en officiell svensk nederbördsstation var år 1954. Då rapporterade Fröslida i Halland 1601,7 mm, vilket länge gällde som svenskt rekord. Med månadssummor avrundade till hela mm blir värdet 1599 mm, vilket var det som publicerades i årsboken.
Detta rekord slogs år 1998 och har sedan ytterligare överträffats år 2007 och 2008

De största officiella årsmängderna är samtliga rapporterade från västsidan av Sydsvenska höglandet. I fjällen ligger de största uppmätta årsmängderna runt 1500 mm, även om betydligt större mängder förmodas kunna förekomma i obebodda höglänta delar av Sarek. Vid Norrlandskusten är den största årsmängden 1384,1 mm i Rössjö i Ångermanland år 2000.

De sex största årsmängderna

  • 1866,1 mm i Mollsjönäs (Västergötland) år 2008
  • 1725,4 mm i Baramossa (Halland) år 2007
  • 1684,3 mm i Abild (Halland) år 2008
    Ett antal värden är sammanslagna och/eller interpolerade.
  • 1674,6 mm i Mollsjönäs (Västergötland) år 2007
  • 1635,6 mm i Brunnshult (Halland) år 2007
  • 1630,6 mm i Åstrilt (Halland) år 1998