Högsta nederbörd i juni

De största nederbördsmängderna i juni är i allmänhet något beskedligare än under de övriga sommarmånaderna.

Största månadsnederbörd i juni

I juni är de allra största månadsmängderna ganska jämnt fördelade över landet. De är i allmänhet även något beskedligare än under de övriga sommarmånaderna.

De fem största månadsmängderna

 • 278,1 mm i Klövsjö (Jämtland) i juni 1987
  Den 15-28 juni rapporterades inga dagliga mätningar utan endast sammanslagen mängd på 191 mm.
 • 265,8 mm i Baramossa (Halland) i juni 1980
 • 265,6 mm i Knäred (Halland) i juni 1980
 • 259,9 mm i Suorva (Lappland) i juni 1922
  Ett stort antal dagliga nederbördsvärden korrigerades. Originalsumman var betydligt lägre.
 • 248,1 mm i Östanvik (Dalarna) i juni 1981

Tidigare publicerade men troligen felaktiga värden

408 mm i Njuonjesberget (Lappland) i juni 1919
Värdet publicerades i Nederbörden i Sverige 1919 men är ett uppenbart decimalfel.

Största dygnsnederbörd i juni

I juni är de allra största dygnsmängderna i allmänhet något mindre är under de övriga sommarmånaderna. Men det finns ändå åtskilliga fall med dygnsmängder över 100 mm.

De fem största dygnsmängderna

 • 187,3 mm i Härnösand (Ångermanland) den 18 juni 1908
  Värdet godkändes inte i en publicerad sammanställning Nederbörden i Sverige 1860-1910. Men tidningsartiklar och kommentarer i journalen visar att det faktiskt var ett mycket kraftigt regn med svåra översvämningar i staden.
 • 129,2 mm i Feringe (Småland) den 23 juni 1947
 • 121,5 mm i Gunnebo (Småland) den 29 juni 1959
 • 118,5 mm i Prästkulla (Småland) den 26 juni 2007
 • 116,0 mm i Dejefors (Värmland) den 19 juni 1953