Högsta nederbörd i juli

Under högsommarmånaden juli är atmosfären i medeltal som varmast och fuktigast, vilket återspeglas i att några av de allra största nederbördsmängderna under året observerats då.

Största månadsnederbörd i juli

De största nederbördsmängderna i juli är dels resultat av talrika och ihållande regnområden, dels till stor del resultatet av enstaka mycket kraftiga men kortvariga nederbördsområden. Trots de stora lokala variationerna i sommarnederbörden är det påfallande liten skillnad mellan de allra största månadsmängderna.

De fem största månadsmängderna

 • 333,5 mm i Baramossa (Halland) i juli 2007
 • 333,3 mm i Bäckaskog (Skåne) i juli 1959
  Möjligen är nederbördsmängden för den 31 juli 10 gånger för hög. I journalen för juli angavs den till 95,0 mm, men i följande månadsjournal angavs den till 9,5 mm. Värdet 95,0 mm stöds dock av många omkringliggande stationer.
 • 332,2 mm i Havraryd (Halland) i juli 1933
 • 332,0 mm i Hattsjöbäcken (Ångermanland) i juli 2009
 • 326,0 mm i Fagerheden (Norrbotten) i juli 1997
  Mer än halva månadsmängden uppmättes under ett enda dygn den 28 juli då det svenska dygnsnederbördsrekordet 198,0 mm noterades.

Största dygnsnederbörd i juli

Rekordet för största dygnsnederbörd i juli, 198,0 mm i Fagerheden den 28 juli 1997, är dessutom officiellt svenskt rekord för dygnsnederbörd överhuvudtaget oavsett månad.

De fem största dygnsmängderna

 • 198,0 mm i Fagerheden (Norrbotten) den 28 juli 1997
 • 179,4 mm i Söderköping (Östergötland) den 9 juli 1973
 • 163,0 mm i Hinshult (Småland) den 7 juli 2012
 • 158,7 mm i Båstad (Skåne) den 26 juli 1937
 • 136,5 mm i Älghult (Småland) den 3 juli 2021