Högsta nederbörd i september

I september är det något färre tillfällen med kortvarigt och mycket kraftigt regn jämfört med sommarmånaderna. Vädret börjar övergå till höstcirkulation då större del av nederbörden faller i samband med frontbundna ihållande regnområden.

Största månadsnederbörd i september

I september fördelar sig de största månadsmängderna i huvudsak på åren 1994, 1984, 1983, 1944 och 1935.

De fem största månadsmängderna

  • 301,0 mm i Höglekardalen (Jämtland) i september 1984
  • 296,6 mm i Linhult (Västergötland) i september 1944
  • 293,9 mm i Vintjärn (Dalarna) i september 1983
  • 290,2 mm i Bäckefors (Dalsland) i september 1994
  • 289,9 mm i Nianfors (Hälsingland) i september 1983

Största dygnsnederbörd i september

I september finns endast något halvdussin kända tillfällen med dygnsnederbörd över 100 mm. Det senaste tillfället är den 1 september 2023.  De allra största dygnsmängderna är koncentrerade till den 1-3 september 1913. Att de fördelar sig över tre dygn kan möjligen delvis förklaras av att mätningarna utförts vid lite olika tidpunkter.

De fem största dygnsmängderna

  • 141,0 mm i Hemse (Gotland) den 2 september 1913
  • 123,5 mm i Hoburg (Gotland) den 2 september 1913
  • 121,0 mm i Strands (Gotland) den 3 september 1913
  • 112,5 mm i Kullatorp (Västmanland) den 1 september 1913
  • 111,9 mm i Ystad (Skåne) den 2 september 2000