Högsta nederbörd i augusti

Under juli och augusti ar atmosfären i medeltal som varmast och fuktigast. Det är också då vi sett de flesta fallen med skyfallsliknande regn. Det sannolikt allra kraftigaste regn vi känner till i Sverige, Fulufjällsregnet, inträffade i slutet av augusti 1997. Tyvärr fanns dock inga officiella väderstationer i de centrala delarna av regnområdet.

Största månadsnederbörd i augusti

De allra största månadsmängderna i augusti är från åren 1986, 1945, 1921 och 1912. Under 1921 och 1912 föll en del av den nederbörden som snö i norra Sverige.

De fem största månadsmängderna

  • 356,0 mm i Åsnorrbodarna (Hälsingland) i augusti 1986
  • 347,4 mm i Åby (Småland) i augusti 1945
  • 344,8 mm i Granberget (Ångermanland) i augusti 1921
  • 341,0 mm i Gördalen (Dalarna) i augusti 1912
  • 340,9 mm i Bydalen (Jämtland) i augusti 1912

Största dygnsnederbörd i augusti

Ett stort antal fall med dygnsnederbörd över 100 mm är kända från augusti månad. Vid det som brukar betraktas som det allra kraftigaste regnet i Sverige, det så kallade Fulufjällsregnet den 30-31 augusti, fanns inga officiella stationer inom de centrala delarna av regnet. Enligt privata mätningar föll dock 276 mm på 24 timmar.

De fem största dygnsmängderna

  • 188,6 mm i Råda (Värmland) den 4 augusti 2004
  • 161,6 mm i Gävle A (Gästrikland) den 17 augusti 2021
  • 160,0 mm i Rössjö (Ångermanland) den 27 augusti 2001
  • 146,0 mm i Hallstaberg (Västmanland) den 25 augusti 1996
  • 146,0 mm i Holmögadd (Västerbotten) den 7 augusti 1948