Högsta nederbörd i januari

De största nederbördsmängderna i januari återfinns med få undantag i fjällkedjan. Det är under milda vintrar med stor andel västliga och sydvästliga vindar som fjällkedjan får ta emot stora mängder nederbörd som ibland kan falla som regn. På den norska sidan av fjällkedjan kan de sammanlagda nederbördsmängderna vara ännu större i den typen av väderläge.

Största månadsnederbörd i januari

Milda månader med stor andel västliga och sydvästliga vindar svarar för de största nederbördsmängderna i januari. Det gäller främst januarimånaderna 2020, 1992, 1989 och 1911. Den allra största mängden 429,0 mm i Jormlien i januari 1989 är den största rapporterade månadsmängden i Sverige överhuvudtaget.

Den mycket nederbördsrika stationen Mollsjönäs i Västergötland tar sig med 346,2 mm den milda januarimånaden 2008 som enda station i Götaland in på listan över de högsta januarimängderna. Andra nederbördsrika januarimånader i västra Götaland är 2007 och 1990.

I de östra landskapen i Sverige ligger de största månadsmängderna i januari under 200 mm. Härnösand i Ångermanland fick dock 198,0 mm i januari 2021.

De fem största månadsmängderna

429,0 mm i Jormlien (Jämtland) i januari 1989

395,2 mm i Riksgränsen (Lappland) i januari 1911
Enligt en kommentar från observatören kan en mängd på 70 mm den 21 januari till en del ha yrt in i mätaren.

376,5 mm i Mjölkbäcken (Lappland) i januari 2020

356,7 mm i Leipikvattnet (Jämtland) i januari 1989

346,2 mm i Mollsjönäs (Västergötland) i januari 2008

Största dygnsnederbörd i januari

Under vintermånaderna faller nederbörden i allmänhet inte med samma höga intensitet som den kan göra under sommaren. Det gör att de högsta dygnsmängderna är blygsammare än under sommarmånaderna. I januari finns bara ett tillfälle med dygnsnederbörd över 100 mm och det var i Katterjåkk den 10 januari 2002.

Precis som för månadsmängderna så återfinns rekorden för dygnsnederbörd i Norrlandsfjällen.

De fem största dygnsmängderna

104,3 mm i Katterjåkk (Lappland) den 10 januari 2002

90,2 mm i Katterjåkk (Lappland) den 28 januari 1981

81,7 mm i Riksgränsen (Lappland) den 8 januari 1964

79,8 mm i Skalstugan (Jämtland) den 27 januari 1932

76,7 mm i Kolåsen (Jämtland) den 16 januari 1925