Högsta nederbörd i mars

De största nederbördsmängderna i mars är liksom för de egentliga vintermånaderna rapporterade från Jämtlands- och Lapplandsfjällen.

Största månadsnederbörd i mars

Tre olika år svarar för de största sammanlagda nederbördsmängderna i mars månad. Det är 1961, 1953 och 1961, vilka alla var mycket milda marsmånader 

I västra Götaland ligger de största månadsmängderna i mars på lite drygt 230 mm. I östra Götaland, Svealand och östra Götaland ligger de högsta månadsmängderna i mars under 200 mm.

De fem största månadsmängderna

 • 318,2 mm i Riksgränsen (Lappland) i mars 1953
  Genom felräkning publicerades till en början summan 309,2 mm.
 • 312,0 mm i Gånälven (Jämtland) i mars 1938
 • 303,4 mm i Storlien (Jämtland) i mars 1961
 • 296,1 mm i Björkede (Jämtland) i mars 1961
 • 289,5 mm i Jormlien (Jämtland) i mars 1961

Största dygnsnederbörd i mars

Nästan utan undantag har de största dygnsmängderna i mars rapporterats från Jämtlands- och Lapplandsfjällen. Jämfört med de största dygnsmängderna under sommarmånaderna är de största dygnsmängderna i mars betydligt blygsammare med endast tre kända fall över 80 mm.

De fem största dygnsmängderna

 • 90,0 mm i Joesjö (Lappland) den 19 mars 1966
  Ursprungligt rapporterat värde var 101,0 mm, men en del av denna mängd hade troligen fallit dygnet innan. Därför korrigerades dygnsnederbörden av SMHI till 90,0 mm
 • 84,3 mm i Joesjö (Lappland) den 25 mars 1982
 • 81,0 mm i Jormlien (Jämtland) den 24 mars 1953
 • 72,2 mm i Björkede (Jämtland) den 24 mars 1953
 • 71,6 mm i Katterjåkk A (Lappland) den 19 mars 2022