Högsta nederbörd i februari

De största nederbördsmängderna i februari har liksom för övriga vintermånader rapporterats från Norrlandsfjällen under milda vintrar med hög frekvens västliga och sydvästliga vindar.

Största månadsnederbörd i februari

När det gäller de största månadsmängderna i februari så är det framför allt februarimånaderna 1943, 1989, 1990 och 1998 som utmärker sig. Det var milda februarimånader då västliga och sydvästliga vindar medförde att stora nederbördsmängder föll över Norrlandsfjällen.

I västra Götaland ligger de största månadsmängderna i februari omkring 250 mm, medan det i övriga delar av landet är sällsynt med månadssummor över 150 mm i februari.

De fem största månadsmängderna

310,7 mm i Gråsjön (Jämtland) i februari 1943

293,4 mm i Gånälven (Jämtland) i februari 1943

292,4 mm i Joesjö (Lappland) i februari 1998

290,8 mm i Ransaren (Lappland) i februari 1989

285,6 mm i Leipikvattnet (Jämtland) i februari 1998

Största dygnsnederbörd i februari

Liksom för månadsnederbörden återfinns även de största dygnsmängderna i februari i Norrlandsfjällen. Men även lokalt i övriga delar av landet har det förekommit dygnsmängder över 50 mm i februari. 

De fem största dygnsmängderna

85,2 mm i Joesjö (Lappland) den 16 februari 1976

76,5 mm i Riksgränsen (Lappland) den 13 februari 1917

76,0 mm i Jormlien (Jämtland) den 18 februari 1998

72,9 mm i Hemavan (Lappland) den 14 februari 2001

69,8 mm i Gråsjön (Jämtland) den 27 februari 1943