Högsta nederbörd i april

De största månadsnederbördsmängderna i april är liksom för vintermånaderna rapporterade från Jämtlands- och Lapplandsfjällen. De största dygnsmängderna uppvisar däremot en större spridning över Sverige.

Största månadsnederbörd i april

Flera av de allra de största månadsmängderna i april är från 1943. Den allra största mängden på 308,0 mm ligger betydligt högre än övriga observationer. 1943 är för övrigt ett år som även svarar för den allra största nederbördsmängden i februari.

Några värden i södra Sverige är nästan lika höga som de högsta värdena från Norrlandsfjällen. Gångarebo i Halland fick 196,8 mm i april 1920 och Borgviksbruk i Värmland 191,8 mm i april 1959.

De fem största månadsmängderna

  • 308,0 mm i Sandnäset (Jämtland) i april 1943
  • 236,3 mm i Riksgränsen (Lappland) i april 1914
  • 211,8 mm i Gråsjön (Jämtland) i april 1943
  • 202,7 mm i Leipikvattnet (Jämtland) i april 1943
  • 200,4 mm i Långåsdalen (Jämtland) i april 1943

Största dygnsnederbörd i april

Till skillnad från vintermånaderna så är de största dygnsmängderna i april inte knutna till Norrlandsfjällen utan mer jämnt spridda över landet. April är dessutom den månad som har det blygsammaste svenska dygnsnederbördsrekordet med 78,0 mm.

De fem största dygnsmängderna

  • 78,0 mm i Härnösand (Ångermanland) den 8 april 1959
  • 76,1 mm i Riksgränsen (Lappland) den 28 april 1915
  • 68,2 mm i Västerplana (Västergötland) den 18 april 1999
  • 67,6 mm i Höglekardalen (Jämtland) den 27 april 1965
  • 66,9 mm i Sundsvall (Medelpad) den 8 april 1959