Flera stora regnmängder över 1 minut nu i juni

Juni 2024 har hittills varit lågtrycksbetonad och med detta följer regnskurar och åskskurar. Vid ett flertal tillfällen har det fallit 1 mm eller mer under 1 minut, det vill säga regn med skyfallsintensitet.

Sedan ett par år tillbaka registreras nederbördsmängder över en minut vid SMHIs automatstationer. Den största 1-minutsnederbörd som vi hittills har registrerat är 3,4 mm. Det var vid Nordkoster i Bohuslän den 3 juli 2022.

Nu under juni har vi varit nära detta värde ett par gånger. Det första tillfället var den 3 juni när en kallfront attackerade den varma och fuktiga luft som täckte Sverige i början av månaden. Svanberga i Roslagen registrerade då 3,3 mm under minuten mellan klockan 13.30 och 13.31.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget i Europa den 3 juni 2024.
Analys av väderläget klockan 14 den 3 juni 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Nästa tillfälle var den 12 juni. Mycket av koncentrationen låg då på regn- och åskskurar över södra Sverige. Till exempel fick vi här i Norrköping sammanlagt 32,0 mm, vilket är det mesta för ett junidygn i Norrköping sedan den 26 juni 1985 när det föll 33,5 mm.

Kanske lite mer i skymundan fanns ett område med kraftiga skurar även över nordöstra Norrland. I samband med detta fick Haparanda 3,2 mm under minuten mellan 16.06 och 16.07.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget i Europa den 12 juni 2024.
Analys av väderläget klockan 14 den 12 juni 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Hur ofta förekommer skyfall?

Sedan länge har vi i Sverige definierat skyfall som 1 mm under 1 minut eller 50 mm under en timme. Rent matematiskt kan man tycka att det borde vara 60 mm under en timme, men det kan vara rimligt att dra ner kravet om det kraftiga regnet håller i sig så länge.

När vi nu registrerar nederbörd över korta tidsintervall mer systematiskt så har det visat sig att 1 mm/minut är betydligt vanligare än 50 mm/timme. Sedan SMHIs nuvarande automatstationsnät upprättades i mitten av 1990-talet finns bara ett dussintal kända fall med 50 mm eller mer under 60 minuter. Det senaste var under det beryktade Gävleregnet 2021 när man där fick 62,1 mm på 60 minuter natten mellan den 17 och 18 augusti.

2021 - Skyfall i Gävle

Mycket kraftiga skurar som kortvarigt ger 1 mm i minuten någonstans i Sverige kan man dock räkna med lite då och då under sommaren.

När det gäller statistik över extrema nederbördsmängder så är tätheten på stationsnätet av stor betydelse. Andra stationsnät och privata mätningar och noteringar gör det troligt att rekorden skulle ha legat avsevärt högre om vi haft mätningar överallt i alla tider.

Svenska nederbördsrekord

Definitionen av skyfall

Många meteorologiska definitioner är mer eller mindre internationella medan andra är regionala eller nationella. Den svenska definitionen av skyfall är delvis hemsnickrad. När till exempel den danska vädertjänsten talar om "skybrud" så avser de en regnmängd på minst 15 mm under 30 minuter.

Sverker Hellström