Klimatstatistik för IKEA

SMHI fick i uppdrag av IKEA att ta fram temperatur- och fuktighetsstatistik både för IKEAs nuvarande marknadsregioner och för områden som ses som potentiella marknader i framtiden. En omfattande rapport togs fram med hjälp av SMHIs expertis, för att hjälpa IKEA planera sina produkter på ett klimatanpassat sätt.

IKEA har varuhus och kunder över större delen av världen vilket också medför att deras produkter utsätts för alla typer av klimat. Särskilt fuktighet är av stor betydelse för exempelvis möblers prestanda och livslängd.

Redan idag arbetar IKEA med klimattester i sin utveckling men för att bättre kunna ta hänsyn till detta när man designar och testar produkter har IKEA anlitat SMHI för att ta fram temperatur- och fuktighetsstatistik. I uppdraget ingick att presentera relevant klimatstatistik och ge rekommendationer om hur världsmarknaden kan delas upp i regioner med liknande klimat.

Tillsammans valde IKEA och SMHI ut ett antal städer som fick representera både IKEAs nuvarande och potentiella framtida marknadsområden. För dessa platser tog SMHI fram statistik av temperatur och fuktighet som presenterades med diagram som visade hur klimatförhållandena varierar över året.

Diagrammen ingick i en omfattande rapport som SMHI levererade där även världskartor fanns med som visade hur temperatur- och fuktighetsförhållanden varierar över världen. I rapporten gavs även rekommendationer hur IKEA kan dela upp sin världsmarknad i olika regioner inom vilka temperatur- och fuktighetsförhållandena är liknande.

Ikea Karta svenska