SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

Vill du börja använda SIMAIR?

SIMAIR licensieras till kommuner, samverkansområden, konsulter och andra typer av användare i form av abonnemang. Dessa abonnemang är kopplade till kommunområden, och priset beror på kommunens invånarantal. Oftast tecknas avtalet årsvis, men i vissa fall är det möjligt även med kortare avtalstider.

Abonnemangen som tecknas ger medarbetarna i den beställande organisationen tillgång till personliga SIMAIR-konton kopplade till ett eller flera kommunområden. Kontona får inte spridas vidare utanför organisationen.

I grundabonnemanget ingår SIMAIR Väg eller SIMAIR Område. Det är också möjligt att beställa båda modulerna med ett tillägg på 50 % av priset på grundabonnemanget. Läs mer om de två modulerna på SIMAIRs produktsida.

Kommuner och externa konsulter

För kommuner beror priset för ett årligt abonnemang på invånarantalet i kommunen och delas in i tre kategorier enligt tabellen nedan.

Pris för SIMAIR 2024 (exkl moms)
Antal invånare Väg eller Område Väg och Område
Under 50 000 10.700:- 16.100:-
50 000 - 200 000 21.500:- 32.300:-
Över 200 000 53.800:- 80.800:-

För konsulter finns det två alternativ. Om kommunen saknar ett SIMAIR-abonnemang kan konsulten teckna ett eget abonnemang enligt samma förutsättningar som kommunen. Om kommunen däremot redan har ett abonnemang eller vill teckna ett så finns också möjligheten för konsulten att teckna ett korttidsabonnemang. Detta abonnemang gäller i 6 månader och erbjuds till ett reducerat pris oavsett kommunens storlek enligt tabellen nedan.

Pris för SIMAIR 2024 - korttidsabonnemang för konsulter om kommunen redan har ett abonnemang (exkl moms)
Antal invånare Väg eller Område Väg och Område
Oavsett storlek 10.700:- 16.100:-

Priserna regleras årligen efter KPI.

Samverkansområden

För samverkansområden, som luftvårdsförbund, lämnas ett rabatterat pris vid beställning av SIMAIR-konton för flera kommuner. Här betalas fullpris på den största kommunen i samverkansområdet och sedan lämnas 67 % rabatt för övriga kommuner med invånarantal över 10 000 (de minsta kommunerna kostar ingenting).

Universitet och andra användare

Det finns också möjlighet för universitet eller andra typer av användare att få tillgång till SIMAIR i exempelvis forsknings- eller utbildningssyfte. Kontakta oss om du är intresserad av det.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!