SIMAIR - publikationer och rapporter

Här sammanställs länkar till rapporter och vetenskapligt granskade artiklar om luftkvalitetssystemet SIMAIR samt nationella studier där modellverktyget har tillämpats.

Slutrapporter

Slutrapport SIMAIR-väg

Slutrapport SIMAIR-ved/korsning

Slutrapport SIMAIR-scenario

Vetenskapligt granskade artiklar (huvudreferenser)

Vetenskaplig artikel om SIMAIR

Vetenskaplig artikel om SIMAIR (IJEP)

SIMAIR-korsning vetenskaplig artikel

Användarbeskrivningar

SIMAIR2 användarbeskrivning (2,8 MB, pdf)

Information om SIMAIRs basår

SIMAIR basår 2011

SIMAIR basår 2012

SIMAIR basår 2013 (32 kB, pdf)

SIMAIR basår 2014 (33 kB, pdf)

SIMAIR basår 2015 (33 kB, pdf)

SIMAIR basår 2016 (70 kB, pdf)

SIMAIR basår 2017 (39 kB, pdf)

SIMAIR basår 2018 (72 kB, pdf)

Validering av SIMAIR mot mätningar

Validering av SIMAIR mot mätningar för åren 2014-2016 (1,3 MB, pdf)

Utvärdering av SIMAIR mot mätningar av PM10 och NO2 i Göteborg, Stockholm och Umeå för 2006-2009

Validering av SIMAIR mot mätningar av PM10, NO2 och bensen - utvärdering för 2004-2005

Känslighetsanalys, vidareutveckling och validering av SIMAIRs urbana spridningsmodell BUM

SIMAIRs modeller och databaser

Urban spridningsmodell

BUM - känslighetsanalys, vidareutveckling och validering

BUM - Harmo14 artikel

Lokala spridningsmodeller

OSPM beskrivning

OpenRoad vetenskaplig artikel

Dispersion Road - spridningsmodell för korsningar mm

Emissioner

Webbplatsen för SMED

HBEFA

Vetenskaplig artikel om SIMAIRs resuspensionsmodell

Meteorologi

Tillämpningar av SIMAIR

Luftkvaliteten i Sverige år 2030

Luftkvaliteten i Sverige år 2020

Kartläggning av luftkvalitet i Europa (resultat från bland annat SIMAIR)

Kartläggning av partiklar i Sverige

Beräkningar av kväveoxidhalter vid några gator i Umeå

ITM rapport: NOx-halter i Umeå