SIMAIR - publikationer och rapporter

Här sammanställs länkar till rapporter och vetenskapligt granskade artiklar om luftkvalitetssystemet SIMAIR.

Här hittas även nationella studier där modellverktyget har tillämpats.