Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Är du skogsägare?

Den 7 mars erbjuder SMHI dig en gratis grundkurs i hur klimatförändringarna kommer att påverka din skog. Anmäl dig nu och förbättra din kunskap om skogen och få verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Senast uppdaterad:

Ny metodik från SMHI ger bättre kunskap om luftföroreningar och hälsa

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – från fosterstadiet till ålderdomen. SMHI och Umeå universitet har nu färdigställt en studie som med stöd av luftkvalitetsmodellering beräknat hur hälsan påverkas av luftföroreningar. Beräkningarna gäller både för 2019 och ett framtida scenario för …

Senast uppdaterad:

Screening visar klimatrisker för kyrkor

På uppdrag av Svenska kyrkan kommer SMHI att titta närmare på vad klimatförändringen kan innebära för Svenska kyrkans byggnader och mark. Genom så kallad klimatscreening kommer SMHIs konsulter att undersöka till exempel risk för påverkan vid klimateffekter som kraftiga regn, stigande havsnivå och …

Senast uppdaterad:

Kurser i klimatanpassning för dig som jobbar inom skogsbruk

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring. Ett förändrat klimat medför nya och ökade risker för till exempel skador på skogen. SMHI erbjuder nu kostnadsfria kurser för alla som vill lära sig mer och som arbetar med skog. Nästa tillfälle för grundkursen är …

Senast uppdaterad:

Bra dialoger när skogsverksamma möttes

Ett förändrat klimat kommer att leda till ett förändrat skogsbruk. Skogsverksamma från olika delar av landet samlades i början på veckan för att delta i SMHIs klimatkurs och för att få mer lärdomar om hur framtidens klimat kommer att påverka skogen.

Senast uppdaterad:

Väderprognoser för fjärrvärme

För att el- och fjärrvärmebolag ska kunna planera kommande uppvärmningsbehov är en tillförlitlig väderprognos helt avgörande. SMHI Fjärrvärme ger dig den mest sannolika temperaturprognosen tillsammans med ett väderutvecklingsscenario. En nyhet är att det nu ingår en automatisk verifiering där du …

Senast uppdaterad:

Lär dig mer om hur klimatet påverkar skogen

Ett klimat i förändring innebär en skog i förändring. Anmälan är nu öppen till SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändring. Här får du som arbetar i skogen mer kunskap om klimatförändringar, och även verktyg för att ta fram en plan för klimatanpassning.

Senast uppdaterad:

Ny metodik att beräkna luftföroreningar ger Sverigetäckande exponerings- och hälsounderlag

Smutsig och förorenad luft påverkar din hälsa – speciellt om du är barn, äldre eller tillhör någon riskgrupp. På SMHI utvecklar forskare och luftmiljöexperter nu en ny metodik som gör att de kan beräkna hur mycket luftföroreningar befolkningen utsätts för, både nu och i framtiden, i städer och på …

Senast uppdaterad:

Projekt i slutfasen för utredning av luftmiljö i Bosnien och Hercegovina

Under hösten 2022 slutför SMHI biståndsprojektet IMPAQ i Bosnien och Hercegovina, lett av Naturvårdsverket och finansierat av Sveriges ambassad. IMPAQs syfte är bland annat att bättre förstå anledningarna till att luftkvaliteten är så dålig i flera städer, framförallt under vintern. …

Senast uppdaterad:

Webbinarium om kommande krav på hållbarhetsrapportering

Till årsskiftet är det dags för många verksamheter att hållbarhetsrapportera. Nya krav i EUs handlingsplan för att uppnå klimatmålen innebär att företag ska redovisa klimatrelaterade risker och möjligheter. Anslut dig till SMHIs frukostwebbinarium för att få mer information om vad du redan nu kan …

Senast uppdaterad:
År
Månad