Ny webbtjänst ska visa detaljerade prognoser för luftkvalitet

Högupplösta prognoser av luftkvalitet i en lättillgänglig webbtjänst – det är målet för Sveriges CAMS NCP som SMHI leder, ett flerårigt projekt inom ramen för EU-programmet Copernicus.

CAMS, Copernicus Atmosphere Monitoring Service, drivs av ett konsortium som tillhandahåller och utvecklar bland annat luftkvalitetsprodukter över Europa, till exempel regionala prognoser av luftföroreningar och pollen.

Genom det nya programmet CAMS NCP (National Collaboration Programme) får medlemsländerna möjlighet att förädla CAMS-produkter som är av mer nationellt intresse. SMHI leder det svenska NCP-projektet.

Ny webbtjänst klar 2024

Det saknas idag prognoser för luftkvalitet i Sverige, och behovet är stort. Genom detta projekt kommer vi att utveckla en ny nationell webbtjänst för regionala prognoser, som inom ett par år även kommer att visa högupplösta prognoser för luftkvalitet för hela Sverige, berättar Helene Alpfjord Wylde, projektkoordinator, SMHI.

Högupplösta prognoser

Det stora målet i CAMS NCP är att utveckla högupplösta prognoser för hela landet. Prognoserna ska tillgängliggöras på Luftwebb på smhi.se där redan ett antal webbtjänster som SMHI utvecklat på uppdrag av Naturvårdsverket finns. Den nya webbtjänsten blir ett viktigt komplement och kommer att kunna användas av både intresserad allmänhet och som ett förbättrat verktyg till stöd för forskning om luftkvalitet.

På sikt kan luftkvalitetsprognoser hjälpa till att rädda liv, genom att förvarna känsliga personer om höga halter så att de kan anpassa sitt beteende eller genom akuta åtgärder för att minska utsläppen på ställen där de riskerar att bli höga, säger Camilla Andersson, senior luftmiljöforskare.