Är du skogsägare?

Den 7 mars erbjuder SMHI dig en gratis grundkurs i hur klimatförändringarna kommer att påverka din skog. Anmäl dig nu och förbättra din kunskap om skogen och få verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Klimatförändringarna pågår och klimatet påverkar skogen. Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag, och till den förändring av klimatet som sker i framtiden.

Bild på skog med solljus

SMHI genomför gratis grundkurser och fortsättningskurser om hur du kan anpassa din skog. Anmälan till det första kurstillfället under våren, den 7 mars, är öppen och du kan välja om du vill delta digitalt eller på plats på SMHI i Norrköping. Du anmäler dig genom att klicka på anmälningslänken till höger.

Vad kommer du lära dig?

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige.
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimatleder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste 100 åren. Till exempel har stormarna blivit fler och kraftigare?
  • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt.
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.
  • Du får efter dagen tillgång till kursmaterialet med anpassad klimatinformation.

För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig vill förstå vad vad klimatförändringar i Sverige innebär och hur man kan arbeta med att anpassa sin fastighet eller en verksamhet till det. I det här kursen fokuserar vi på de klimatförändringar som är extra viktiga att förstå om man arbetar med eller äger skog.

Du som går kursen är till exempel:

  • Skogsägare, och det spelar ingen roll om du bor på din fastighet eller inte.
  • Anställd på skogsbolag och jobbar till exempel som rådgivare, med skogskötesel, verksamhetsutveckling, ledning, hållbarhet eller naturvård. Eller regelbundet kommer i kontakt med frågor där du kan ha nytta av ökad kunskap om klimat.
  • Yrkesverksam inom skogsbruket, till exempel som rådgivare, skogsentreprenör eller i  annan roll.

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utbildningen är därmed kostnadsfri för alla deltagare.

Information och anmälan

Kursprogram
Anmälan