Meteorologi för vinterväghållare

Som en förberedelse inför vintersäsongen håller SMHI vid fem tillfällen under hösten en skräddarsydd utbildning för vinterväghållare. Det första utbildningstillfället ägde rum den 4 oktober i SMHIs lokaler i Norrköping och samlade 27 deltagare.

Bild på utbildningssalen där deltagarnas ryggar syns.

Under utbildningen lär SMHIs erfarna vägmeteorologer kursdeltagarna smarta knep inför halkbekämpning och vad de bör tänkta på vid tolkning av väderinformation.

Vi vill bidra till samhällsnyttan genom att leverera ett verktyg för att väghållarna ska göra ett bättre jobb och känna sig tryggare i sin roll, säger Claes Kempe, meteorolog och kursansvarig för SMHIs vintervägutbildning.

 

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar grundläggande meteorologi, väder som ger halka, lokalklimat, verksamhetsoptimering med vädertjänster samt osäkerhet och väderprognoser. Deltagarna erhåller ett väderdiplom efter genomgången utbildning.

Jag tycker att det har varit en bra utbildning och tar med mig mycket från dagen när det gäller att hålla vägen bra och att vara steget före halkan. Jag har lärt mig mer om hur jag använder tjänsten VinterVäg, hur prognoserna görs samt all data som används. Att det är viktigt att följa prognoserna med en vidare syn och inte bara titta på hur det ser ut lokalt, säger Johan Larsson, arbetsledare i Katrineholms kommun.

 

Digital och fysisk utbildning

Utbildningen hålls både digitalt och fysiskt på ett flertal orter i Sverige:

  • 4 oktober Norrköping
  • 10 oktober Digital distansutbildning
  • 12 oktober Stockholm
  • 26 oktober Göteborg
  • 7 november Digital distansutbildning